Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda

Uus oluline info tööhõivereformi kohta, VAATA SIIT!

Rakveres toimunud puudega ja vähenenud töövõimega inimeste infopäeva ettekanded:

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga korraldas 26. septembril 2017 Rakveres infopäeva puudega ja vähenenud töövõimega inimestele.

Infopäeva ettekanded on kättesaadavad siit:

Töövõimereform– töövõime hindamine, töövõimetoetuse maksmine ja tingimused, teenused vähenenud töövõimega inimestele
Kertu Roov, Eesti Töötukassa Lääne- Virumaa osakonna juhtumikorraldaja

Kohaliku omavalitsuse kohustused sotsiaalteenuste korraldamisel puuetega inimestele
Kristi Ploom, õiguskantsleri nõunik

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tingimused ja korraldus
Tiina Lobjakas, sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooni talituse juhtumikorraldaja

Riiklikud toetused puudega ja vähenenud töövõimega inimestele
Anu Iva, Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste osakonna juhtivspetsialist

Abivahendite korraldus
Kateriin Sinka, Sotsiaalkindlustusameti abivahendite talituse peaspetsialist

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist

Detsembri üritused:
01.12.kell 12.00 Targa Maja Valges saalis tähistame Puuetega Inimeste Päeva
Kavas: Tervitused, kontsert. (Palume üritusele etteregistreerida telef.53429043)
07.12 kell 9.00 – maniküür (vajalik etteregistreerida).
07.12.kell 18.00 Allergia ja astmaühingu teabepäev (shindo võimlemine+ allergiavabad toidud, kell
omaosalus 2.- ) Kell 20.00 –üldkoosolek.
05.12. kell 9.15 Tantsurühma aastalõpuüritus (sotsiaalkeskuse saalis).
10.12.kell 15.00 Vaegkuuljate ühingu aastalõpuüritus Hullu Jaani kohvikus. Vajalik
etteregistreerimine, omaosalus 5.- eurot. Kersti Leppik : 53304937.
11.12.kell 11.30 Võimlemisrühma aastalõpuüritus (spordihoones).
11.12.kell 13.00 Südamehaigete Ühingu aastalõpuüritus, omaosalus 10.eurot, tasuda Piret Lulla
kätte
12.12.kell 13.00 Rakvere LIÜ teabepäev (Targa Maja konverentsiruumis nr.114).
13.12.kell 13.30 –lauluringi aastalõpuüritus (koja ruumis)
18.12.kell 14.00 –Afaasia ühingu aastalõpuüritus (Sotsiaalkeskuses).
19.12.kell 13.00 Rakvere LIÜ aastalõpuüritus Niine Külalistemajas, omaosalus 5.- eurot .Tasuda
Koidula Saun kätte, telef.5542802

Tähelepanu! Koda on talvepuhkusel 21.12.2018- 03.01.2019.a.
Raamatupidaja puhkus : 21.12.2018.a.- 06.01.2019.
Head Vana –Aasta lõppu ja kohtumiseni uuel aastal!

Info: 53429043

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonidel: 601 5122 või 53 850 005 (SMS).
Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.
Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta.

Täpsem info teenuse kohta on leitav EPIKoja veebilehelt: http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine

Nõustaja : Hille Raud

 
PS. Shindo võimlemine emaspäeviti kell 8.30-9.30 Gustavimajas (vajalik etteregistreerida, omaosalus)
Võimlemine - teispäeviti kell 10.00 Spordikeskuses
Tantsuring - neljapäeviti kell 9.15 Sotsiaalkeskuses
Lauluring - neljapäeviti kell 14.00 Sotsiaalkeskuses

NB! Teisipäeviti maniküür (vajalik etteregistreerida ) ja õmblustööde vastuvõtt.
Uuel aastal dusi ja pesupesemisteenus kättesaadav Sotsiaalkeskuses , Vilde tn.2 , info telef.3222331

Puuetega Inimeste Koja kontoriruumid Lille tn.8 keldriruumis.
Info:53429043

 
   

Nõustamine maakondades

Võrdõigusvoliniku kantselei pakub õigusnõustamist võrdse kohtlemise teemal igas maakonnakeskuses.

Võrdõigusvolinik võtab õigusnõustamiseks vastu inimesi, kes kahtlustavad, et neid või nende lähedasi on koheldud ebavõrdselt nende soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Ebavõrdne kohtlemine ehk diskrimineerimine on näiteks see, kui inimest koheldakse võrreldes tema kolleegidega halvemini pärast lapsehoolduspuhkuselt naasmist. Samuti on keelatud maksta sama või võrdväärse töö eest naisele madalamat töötasu kui mehele. Tööle värbamisel ei tohi kandideerija rahvus saada takistuseks.

Oodatud on ka esindusorganisatsioonide töötajad, kes vajavad abi oma klientide nõustamisel.

Võimalusel palume registreeruda telefoni või e-kirja teel: 626 9059, info@svv.ee
Registreerumisel palume lühidalt oma probleemi sisu kirjeldada.