Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda

Uus oluline info tööhõivereformi kohta, VAATA SIIT!

Rakveres toimunud puudega ja vähenenud töövõimega inimeste infopäeva ettekanded:

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga korraldas 26. septembril 2017 Rakveres infopäeva puudega ja vähenenud töövõimega inimestele.

Infopäeva ettekanded on kättesaadavad siit:

Töövõimereform– töövõime hindamine, töövõimetoetuse maksmine ja tingimused, teenused vähenenud töövõimega inimestele
Kertu Roov, Eesti Töötukassa Lääne- Virumaa osakonna juhtumikorraldaja

Kohaliku omavalitsuse kohustused sotsiaalteenuste korraldamisel puuetega inimestele
Kristi Ploom, õiguskantsleri nõunik

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tingimused ja korraldus
Tiina Lobjakas, sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooni talituse juhtumikorraldaja

Riiklikud toetused puudega ja vähenenud töövõimega inimestele
Anu Iva, Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste osakonna juhtivspetsialist

Abivahendite korraldus
Kateriin Sinka, Sotsiaalkindlustusameti abivahendite talituse peaspetsialist

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist

Maikuu üritused:
2. Mai kell 9.00 - juristi nõustamine ( vajalik etteregistreerimine telef.6015122)
03.05.kell 14.00 Koostöökohtumine Rakvere vallas ( PIK juhatuse liikmed )
04.05.kell 18.00-Allergia ja astmaühingu Shindo võimlemine + allergia vabad toidud Gustavimajas, juhendab Ly Jõe
09.05.kell 9.00 Koostöökohtumine Viru-Nigula vallas (PIK juhatuse liikmed).
11.04.kell 9.00 maniküür
14.05.kell 13.00 Südamehaigete Ühingu üldkoosolek.Augustikuu väljasõidule registreerimine (Kuremaa Klooster,Mäetaguse mõis). Puuetega Inimeste Kojas. Liikmemaks.
15.05.kell 10.00 ühingujuhtide väljasõit Kulina mõisa
21.05.kell 10.00 Koostöökohtumine Tapa vallas (PIK juhatuse liikmed).
21.05.kell 12.00 –seminar/koolitus :“Sugu ja puue“ Villa Theresas (vajalik etteregistreerida telef.53429043 või virukoda@virukoda.ee 15.maiks.Üritus on tasuta ,kohtade arv piiratud.
22.05.kell 14.00- Afaasia ühingu üritus Tammikus
24.05. Epilepsialiit ja Käsikäes ekskursioon Vabaõhumuuseumisse, info : 5242015 Ülle Pellis
24.05.kell 9.00 maniküür
29.05. Vaegkuuljate ühingu ekskursioon, info : 53304937,Kersti Leppik

Info: 53429043

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonidel: 601 5122 või 53 850 005 (SMS).
Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.
Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta.

Täpsem info teenuse kohta on leitav EPIKoja veebilehelt: http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine

Nõustaja : Hille Raud

 
PS. Shindo võimlemine emaspäeviti kell 8.30-9.30 Gustavimajas (vajalik etteregistreerida, omaosalus)
Võimlemine - teispäeviti kell 10.00 Spordikeskuses
Tantsuring - neljapäeviti kell 9.15 Sotsiaalkeskuses
Lauluring - neljapäeviti kell 14.00 Sotsiaalkeskuses

NB! Teisipäeviti maniküür (vajalik etteregistreerida ) ja õmblustööde vastuvõtt.
Uuel aastal dusi ja pesupesemisteenus kättesaadav Sotsiaalkeskuses , Vilde tn.2 , info telef.3222331

Puuetega Inimeste Koja kontoriruumid Lille tn.8 keldriruumis.
Info:53429043

 
   

Nõustamine maakondades

Võrdõigusvoliniku kantselei pakub õigusnõustamist võrdse kohtlemise teemal igas maakonnakeskuses.

Võrdõigusvolinik võtab õigusnõustamiseks vastu inimesi, kes kahtlustavad, et neid või nende lähedasi on koheldud ebavõrdselt nende soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Ebavõrdne kohtlemine ehk diskrimineerimine on näiteks see, kui inimest koheldakse võrreldes tema kolleegidega halvemini pärast lapsehoolduspuhkuselt naasmist. Samuti on keelatud maksta sama või võrdväärse töö eest naisele madalamat töötasu kui mehele. Tööle värbamisel ei tohi kandideerija rahvus saada takistuseks.

Oodatud on ka esindusorganisatsioonide töötajad, kes vajavad abi oma klientide nõustamisel.

Võimalusel palume registreeruda telefoni või e-kirja teel: 626 9059, info@svv.ee
Registreerumisel palume lühidalt oma probleemi sisu kirjeldada.