Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda

Uus oluline info tööhõivereformi kohta, VAATA SIIT!

Rakveres toimunud puudega ja vähenenud töövõimega inimeste infopäeva ettekanded:

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga korraldas 26. septembril 2017 Rakveres infopäeva puudega ja vähenenud töövõimega inimestele.

Infopäeva ettekanded on kättesaadavad siit:

Töövõimereform– töövõime hindamine, töövõimetoetuse maksmine ja tingimused, teenused vähenenud töövõimega inimestele
Kertu Roov, Eesti Töötukassa Lääne- Virumaa osakonna juhtumikorraldaja

Kohaliku omavalitsuse kohustused sotsiaalteenuste korraldamisel puuetega inimestele
Kristi Ploom, õiguskantsleri nõunik

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tingimused ja korraldus
Tiina Lobjakas, sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooni talituse juhtumikorraldaja

Riiklikud toetused puudega ja vähenenud töövõimega inimestele
Anu Iva, Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste osakonna juhtivspetsialist

Abivahendite korraldus
Kateriin Sinka, Sotsiaalkindlustusameti abivahendite talituse peaspetsialist

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist

Oktoobrikuu üritused:
4. Oktoober kell 9.00 - MTÜ Hea Tervis väljasõit Eakate festivalile.
04.10.kell 9.00-juristi tasuta konsultatsioon (vajalik etteregistreerida telef. 6015 122)
06.10.kell 18.00-Astama Ja Allergia ühingu infotund + toitude valmistamine. Uue juhatuse valimine.
(Gustavimajas, vajalik etteregistreerida, omaosalus 2.- eurot )
07.10.kell 12.00 Kurtide ühingu teabepäev
09.10.kell 9.00 maniküür
09.10.kell 13.00-Südamehaigete Ühingu ja Pensionääride Liidu ühisüritus:
Loeng: „Liiklusohutus eakatele“,lektor Ehärt Karlo
10.10.kell 11.00 Pimedate Ühingu „Valgekepi päev“ Kadrina Rahvamajas.
Abivahendite tutvustus-Janar Vaik
12.10.kell 9.15 Tantsuringi proov Sotsiaalkeskuses
12.10.kell 14.00 lauluringi proov (Sotsiaalkeskuses)
17.10.kell 9.30 Südamehaigete ühingu väljasõit Moe muuseumisse.(omaosalus 8.- eurot, vajalik etteregistreerimine).
17.10.kell 14.00 Afaasia ühingu kõnetreening Sotsiaalkeskuses
30.10.kell 13.00 Vaegkuuljate ühingu teabepäev (Targa Maja konverentsiruumis nr.114).

Info:53429043

 
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas õigusnõustamine Puuetega inimestele toimub:
6. Septembril. Vajalik ette registreerida tel: 6015122

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonidel: 601 5122 või 53 850 005 (SMS).
Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.
Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta.

Täpsem info teenuse kohta on leitav EPIKoja veebilehelt: http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine

Nõustaja : Hille Raud

 
PS. Shindo võimlemine emaspäeviti kell 8.30-9.30 Gustavimajas (vajalik etteregistreerida, omaosalus)
Võimlemine - teispäeviti kell 10.00 Spordikeskuses
Tantsuring - neljapäeviti kell 9.15 Sotsiaalkeskuses
Lauluring - neljapäeviti kell 14.00 Sotsiaalkeskuses

NB! Teisipäeviti maniküür (vajalik etteregistreerida ) ja õmblustööde vastuvõtt.
Uuel aastal dusi ja pesupesemisteenus kättesaadav Sotsiaalkeskuses , Vilde tn.2 , info telef.3222331

Puuetega Inimeste Koja kontoriruumid Lille tn.8 keldriruumis.
Info:53429043

 
   

Nõustamine maakondades

Võrdõigusvoliniku kantselei pakub õigusnõustamist võrdse kohtlemise teemal igas maakonnakeskuses.

Võrdõigusvolinik võtab õigusnõustamiseks vastu inimesi, kes kahtlustavad, et neid või nende lähedasi on koheldud ebavõrdselt nende soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Ebavõrdne kohtlemine ehk diskrimineerimine on näiteks see, kui inimest koheldakse võrreldes tema kolleegidega halvemini pärast lapsehoolduspuhkuselt naasmist. Samuti on keelatud maksta sama või võrdväärse töö eest naisele madalamat töötasu kui mehele. Tööle värbamisel ei tohi kandideerija rahvus saada takistuseks.

Oodatud on ka esindusorganisatsioonide töötajad, kes vajavad abi oma klientide nõustamisel.

Võimalusel palume registreeruda telefoni või e-kirja teel: 626 9059, info@svv.ee
Registreerumisel palume lühidalt oma probleemi sisu kirjeldada.