Oluline info ESF puudega laste tugiteenuste osutamise osas

 

Oluline info ESF puudega laste tugiteenuste osutamise osas:  

Haridusasutuste sulgemise perioodil on lubatud tugiisiku teenuse osutamine ka lapse kodus - seda ka nendel juhtudel, kui ESF rahastusega ei ole varasemalt teenuse osutamine lubatud väljaspool haridusasutust.

Samasugust paindlikkust on võimalik rakendada ka lapsehoiu teenuse osutamisel – kui vaja, siis saab pikendada lapsehoiu ajalist perioodi või suunata lapsehoid asutusest koju.

Loe lähemalt: https://www.epikoda.ee/uudised/esf-puudega-laste-tugiteenuste-osutamise-eriolukorral