Infoks: Psüühikahäiretega inimeste osalusel loodi huvikaitse liit

10. oktoobril, ülemaailmsel vaimse tervise päeval, toimus Eesti Puuetega Inimeste Kojas (EPIKojas) Eesti Psüühikahäiretega Inimeste ja Lähedaste Huvikaitse Liidu (EPILL) asutamiskoosolek.

 

 

Vastloodud katuseorganisatsiooni põhikirjaline eesmärk on kaitsta ja esindada psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste õigusi ja huve.

 

 

Oma eesmärkide elluviimiseks on ühingu esindajad kokku leppinud seitse tegevussuunda:

 

• koondada ja jagada infot psüühikahäiretega inimesi ja nende lähedasi puudutavate õiguste, teenuste ja taastumisvõimaluste kohta

• tõsta psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste elukvaliteeti läbi teadlikkuse tõstmise ja huvikaitse

• tõsta teadlikkust psüühikahäiretest ühiskonnas, sh ennetamisest ja tekkemehhanismidest

• kaasa rääkida psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste heaolu toetavas seadusloomes

• olla kaasatud ja tunnustatud partner riigile, kohalikele omavalitsustele ja teistele vaimse tervise teemadega tegelevatele organisatsioonidele

• seista teenuste ja ravi kättesaadavuse ning kvaliteedi eest

• seista psüühikahäiretega inimest ja nende lähedasi väärtustava sõna- ja keelekasutuse ning väärtushinnangute eest

 

 

EPILL juhatuse liige Lenne Lillepuu: „On märgilise tähtsusega, et just ülemaailmsel vaimse tervise päeval saime paika huvikaitse nurgakivi. Vaimne tervis on globaalne prioriteet ning sellest tulenevad probleemid on väga komplekssed ning halvavad inimeste elu ja töö kvaliteeti. Meid on ees ootamas mitmekesised väljakutsed, et teadvustada selle valdkonna olulisust Eesti rahva hulgas ning kaitsta inimeste huve, kes on juba kimpus vaimse tervisega. Ainult üheskoos töötades suudame mõjusalt tegutseda ning reaalseid samme astuda.“

 

 

EPIKoja nõunik Tauno Asuja: „Meie jaoks on tegemist ühe pikaajalise projekti finishisirgele jõudmisega. 2020.a. käivitunud projekti eesmärk oli võimestada ja koordineerida psüühikahäiretega inimeste ning nende lähedasi koondavate organisatsioonide huvikaitse alast tegevust ning toetada katusorganisatsiooni teket.“ Asuja selgitab, et EPIKoja liikmeskonda on alates 1993.a. kuulunud erinevaid puudespetsiifiliste ja krooniliste haigustega inimeste ühendusi koondavaid esindusorganisatsioone. „Oleme oma võrgustikus tundnud puudust psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste ühinguid koondavast esindusorganisatsioonist, mis oma võrgustikuga on võimeline kaasa rääkima ja esitama arvamusi ning ettepanekuid sihtgruppi puudutavate õigusaktide, strateegiate, arengukavade ja muude oluliste valdkondlike otsuste ja tegevuste elluviimiseks,“ lisas Asuja.

 

 

Oma tervitussõnad EPILL-le edastas ka sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo: “Aitäh, et tekkinud on psüühikahäirega inimeste huvikaitse organisatsioon. Huvikaitse on olulisem, kui pealtnäha tundub, sest hädasoleva üksikisiku hääl ei jõua nendesse kõrgustesse, kust seda kuulda võetaks või kust seda üldse kuulda oleks. Ja selleks ongi äärmiselt oluline, et koonduksid need inimesed, kellel on soovi, huvi ja kompetentse seista inimeste eest, kes vajavad ühiskonnas täiendavat tähelepanu, abi, tuge, nõuandeid ja eestkõnelemist.”

 

 

 

Uudis EPIKoja veebilehel: https://www.epikoda.ee/uudised/psuuhikahairetega-inimeste-osalusel-loodi-huvikaitse-liit

 

Uudis EPIKoja FB lehel: https://www.facebook.com/EPIKoda/posts/pfbid0uc9AW5f23jSNT1TJRXVno1nX1kBPgwU4Kx4rAz6w4L5FqcNmtrfgPJcf9nJzQXfMl