Lääne-Viru Reumaühing


Registrikood: 80397328
Registrisse kantud: 15.02.2016
Juhatuse esimees: Elle Pohlak, tel: 5569 5179
Juhatuse liikmed:   Piret Veetamm, tel: 5597 7384
                               Õie Samma, tel: 5592 2287
E-mail: laaneviru@reumaliit.ee
Liikmete arv: 14
Arvelduskonto: EE221010220258647221

Lääne-Viru Reumaühing