Pressiteade WHO esindus Eestis

 

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO)

 

PRESSITEADE

 

14. november 2022

 

 

WHO andis välja videod, et vähendada tööstuse poolt tahtlikult tekitatud segadust e-sigarettide ja kuumutatud tubakatoodete osas

 

Tubakatööstus turustab kuumutatud tubakatooteid (inglise keeles heated tobacco products) ja elektroonilisi nikotiini kohaletoimetamise süsteeme (inglise keeles electronic nicotine delivery systems) sh elektroonilisi sigarette kui tavasigarettide vähem mürgiseid ja ohutumaid alternatiive. Tegelikult pole need tooted kahjutud.

 

Kristina Köhler, WHO esindaja Eestis ütleb, et “erinevatele uuringutele tuginedes teame, et kuumutatud tubakatoodete kasutajad võivad tegelikkuses puutuda kokku isegi kõrgemate toksiliste ainete tasemetega kui tavalise sigareti suitsetajad1,2 ning e-sigaretid ei sisalda küll tubakat, kuid neis on nii nikotiini, mis on tugevat sõltuvust tekitavat ainet, kui ka muid tervisele ohtlikke ja mürgiseid kemikaale“.

 

Tubakatööstus hägustab teadlikult nende toodete vahelisi piire selleks, et ajada inimesi segadusse ning normaliseerida kuumutatud tubakatoodete ja e-sigarettide kasutamist, eriti noorte seas. Seetõttu lõigi Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) videod, mis informeerivad inimesi nende konkreetsete toodete tervisekahjudest. Lisaks antakse neis näpunäiteid poliitika kujundajatele ja seaduse loojatele antud toodete reguleerimiseks, kuid nende peamiseks eesmärgiks on inimesi informeerida, et me kõik saaksime elada nikotiini- ja tubakavaba elu.

 

Tubakatööstus külvab tahtlikult segadust kuumutatud tubakatoodete ja elektrooniliste nikotiini kohaletoimetamise süsteemide sh e-sigarettide osas

 

Tööstuse tahtlik segaduse külvamine antud toodete osas on tekitanud suuri raskusi nende toodete eristamisel nii üldsuse kui ka õigusloome ja järelevalve asutuste seas. Kuumutatud tubakatooted soojendavad tubakat, et tekitada aerosooli sisaldavat nikotiini ega ole nn veip-tooted, nagu tööstus neid sageli nimetab. Elektroonilised nikotiini kohaletoimetamise süsteemid sh e-sigaretid aga soojendavad vedelikku, mis sisaldab nikotiini, kuid ei sisalda tubakat. Elektroonilisi kohaletoimetamissüsteeme mis ei sisalda nikotiini nimetatakse elektroonilisteks mittenikotiini kohaletoimetamissüsteemideks (inglise keeles electronic non-nicotine delivery systems).

 

Oluline on rõhutada, et kuumutatud tubakatooted on tubakatooted, mis tähendab, et nende kasutamisega kaasnevad erinevad terviseriskid. Sellest hoolimata, kui see on tööstusele kasulik, viitavad nad kuumutatud tubakatoodteele kui elektroonikatoodetele, mis on sarnased elektrooniliste nikotiini kohaletoimetamise süsteemidega, et pääseda leebemate regulatsioonidega. Neis riikides kus elektroonilised nikotiini kohaletoimetamise süsteemid sh e-sigaretid on aga keelatud viitab tööstus kuumutatud tubakatoodetele kui tubakatoodetele, et pääseda müügikeelust ning müüa antud tooteid riigis edasi.

 

Seega vajavad antud tooted selget eristamist, et tarbijad mõistaks nende kasutamisega seotud ohte ning seaduse loojad saaks luua ja kehtestada nende osas vajalikke regulatsioone. Kristina Köhler ütleb, et „tihti kasutatakse e-sigarette sageli lisaks tavasigarettidele, mis tähendab, et e-sigarett mitte ei asenda tavasigaretti, vaid pigem asendab seda tubakavabas keskkonnas, kus e-sigarettide kasutamine pole vastupidiselt tavasigarettidele keelatud“. Mõnes riigis tarvitab koguni 70% täiskasvanutest üheaegselt nii sigarette kui elektroonilisi nikotiini kohaletoimetamise süsteeme sh e-sigarette. Teadusuuringutele tuginedes on aga teada, et mõlema toote üheaegne kasutamine võib olla kahjulikum kui ainult ühe toote tarbimine ning lisaks sellele säilib nikotiinisõltuvus ning võib suurenda hingamisteede haiguste risk3,4,5,6,7 .

 

Tugevad regulatsioonid on vajalikud, et takistada uudsete tubaka- ja nikotiinitoodete kasutamist noorte seas

 

Elektrooniliste sigarettide kasutamine WHO Euroopa regiooni noorte seas kasvab alarmeeriva kiirusega. Aastate 2014 ja 2018 võrdluses kasvas e-sigarettide tarvitamise levimus Itaalia noorte seas 8,4%lt 17,5%ni ja Läti noore seas 2011 ja 2019 aastate võrdluses 9,1%lt 18%ni. Lisaks näitavad erinevate riikide sh Eesti andmed, et e-sigaretid on 13–15-aastaste noorukite seas populaarsemad kui täiskasvanute seas. Esigaretid on lastele ja noorukitele aga eriti ohtlikud. Nikotiini kui väga tugeva sõltuvusaine tarbimisel noores eas võivad olla pikaajalised ja kahjustavad tagajärjed aju arengule. Nikotiini tarbival noorukil on raskem keskenduda, õppida, asju meelde jätta ja ennast kontrollida. Samuti võib see suurendada tulevikus teistest ainetest sõltuvusse jäämise riski. E-sigarettide tarbimisel suureneb südame- ja kopsuhaiguste risk ning nikotiin on ohtlik ka rasedatele ja võib kahjustada loote arengut.

 

WHO loodud videod annavad lühiülevaate sellest, mida poliitikakujundajad ja regulatsioonide loojad ning kehtestajad saavad teha, et ohjeldada alarmeeriva kiirusega kasvavat tervisele kahjulike toodete kastumise trendi noorte seas. Kooskõlas WHO tubakatarbimise piiramise juhistega sisaldavad need meetmed laiaulatuslikke sekkumisi alates maitsete keelamisest kuni antud toodete siseruumides kasutamise ja alaealistele müümise keelustamiseni.

 

Tubakatööstus väidab sageli, et kuumutatud tubakatooted ja elektroonilisi nikotiini kohaletoimetamise süsteemid sh e-sigaretid aitavad inimestel suitsetamisest loobuda, kuid tõendid selliste väidete esitamiseks on aga endiselt ebaveenvad. Kristina Köhler ütleb, et „teadusuuringutele tuginedes on endiselt kõige tõhusam viis tubakast loobumiseks nikotiini asendusravi või nikotiinivaba ravi. Kuna kuumutatud tubakatooted on siiski tubakatooted, ei aita need suitsetajatel kohe kindlasti tubakatarbimist lõpetada vaid ainult jätkata.

 

Köhler rõhutab, et lisaks eelnevale on mureks see, et elektrooniliste nikotiini kohaletoimetamise süsteemide sh e-sigarettide kasutamine on tee tavapärase suitsetamise juurde. Nimelt leiti hiljutises ülemaailmses süstemaatilises ülevaates8 , et lapsed ja noorukid, kes kasutasid elektrooniliste nikotiini kohaletoimetamise süsteemide sh e-sigarettide isegi eksperimentaalselt, kasutasid hiljem sigarette enam kui kaks korda tõenäolisemalt. Seega on nii kuumutatud tubakatoodete kui ka elektrooniliste nikotiini kohaletoimetamise süsteemide sh e-sigarettide kasutamise alustamise vältimine ülioluline inimeste tervise ja heaolu kaitsmiseks nii uudsete toodete kui ka traditsioonilise suitsetamise eest.

 

 

WHO poolt loodud videod on kättesaadavad:

 

https://youtu.be/BUvfb1u8OM4

https://youtu.be/qaNLTx256iA

https://youtu.be/-m0hIGFGaRk

https://youtu.be/RXYZELIS4u4

 

Lisa informatsiooni saamiseks palume pöörduda eurowhoest@who.int

 

 

 

 

 

_______________________________________

1 Kuumutatud tubakatoodete infoleht (kättesaadav inglise keeles) https://www.who.int/publications/i/item/WHOHEP-HPR-2020.2

2 St. Helen G, Jacob III P, Nardone N, et al. IQOS: examination of Philip Morris International’s claim of reduced exposure. Tob Control 2018;27:s30–s36

3 Use of e-cigarettes (vapes) among adults in Great Britain. London: Action on Smoking and health; 2020. Kättesaadav inglise keelselt siit https://ash.org.uk/uploads/Use-of-e-cigarettes-vapes-among-adults-in-GreatBritain-2021.pd

4 WHO study group on tobacco product regulation. Report on the scientific basis of tobacco product regulation: eighth report of a WHO study group. Geneva: World Health Organization; 2021. Kättesaadav inglise keelselt siit https://www.who.int/publications/i/item/9789240022720

5 Wang JB, Olgin JE, Nah G, Vittinghoff E, Cataldo JK, Pletcher MJ et al. Cigarette and e-cigarette dual use and risk of cardiopulmonary symptoms in the Health eHeart Study. PLoS One. 2018;13(7):e0198681.

6 Kim C-Y, Paek Y-J, Seo HG, Cheong YS, Lee CM, Park SM et al. Dual use of electronic and conventional cigarettes is associated with higher cardiovascular risk factors in Korean men. Scientific Reports. 2020;10(1):1–10.

7 Reddy KP, Schwamm E, Kalkhoran S, Noubary F, Walensky RP Rigotti NA. Respiratory symptom incidence among people using electronic cigarettes, combustible tobacco, or both. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2021;Apr 15. doi: 10.1164/rccm.202012-4441LE.

8 Yoong SL, Hall A, Turon H, Stockings E, Leonard A, Grady A, Tzelepis F, Wiggers J, Gouda H, Fayokun R, Commar A, Prasad VM, Wolfenden L. Association between electronic nicotine delivery systems and electronic non-nicotine delivery systems with initiation of tobacco use in individuals aged < 20 years. A systematic review and metaanalysis. PLoS One. 2021 Sep 8;16(9):e0256044. doi: 10.1371/journal.pone.0256044. PMID: 34495974; PMCID: PMC8425526.