Ühingust

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste koda tegutseb oma valdkonnas alates 1995. aastast. Koja liikmeteks on 13 erineva diagnoosiga tegelevat ühingut. Kokku liikmeid ühingute peale 641 (seisuga 1.09.2018). Koja eesmärgiks ja ülesandeks on ühingute töö koordineerimine, koolitamine, rahastuse reguleerimine, aruandluse ja raamatupidamise korraldamine, nõustamine, uute ennetavate projektide esitamine ja läbiviimine.

 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja arengukava

 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja põhikiri

­

Juhatuse liikmed:

Helmi Urbalu

Ülle Pellis

Richard Remiküll

Helen Kukk

Maiu Maasi