Pressiteade: Eesti Puuetega Inimeste Kojaga liitus uus tegevjuht Maarja Krais-Leosk

 

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) meeskonnaga liitus 1. veebruarist uus tegevjuht Maarja Krais-Leosk. Tegevjuhi põhiülesandeks on organisatsiooni igapäevane ja strateegiline juhtimine ning puuetega inimeste huvikaitse võrgustiku edasise arengu vedamine.

 

 

Maarja Krais-Leosk on pikaajalise kogemusega sotsiaalhoolekande ekspert ja ühtlasi ka sügava puudega tütre ema. “Minu vaade elule, puuetega inimeste teemadele ja huvikaitsele on läbinisti positiivne. Minu suur soov on, et sama saaksid tunda kõik erivajadusega inimesed ja nende lähedased, omastehooldajad. Usun, et eesmärkide saavutamiseks on vaja lisaks entusiasmile ja motivatsioonile konstruktiivset koostööd partneritega, omapoolseid ideid, selget visiooni ja heatahtlikkust” ütleb Maarja Krais-Leosk. Läbirääkimistel ja koostöö tegemisel riigi ja teiste partneritega aitavad teda ka ulatuslikud praktilised taustateadmised avaliku sektori toimimise kohta.

 

 

Pikaajaline hooldus ja omastehooldajate kaitse, ligipääsetavus ning haruldased haigused on vaid mõned teemad, mille arengusse uus EPIKoja tegevjuht kavatseb esmajoones panustada. Maarja Krais-Leoski sõnul on nii puuetega inimeste ja nende lähedaste kui ka kogu ühiskonna teadlikkuse tõstmine üks olulisemaid tegevusi parema homse saavutamisel. “Soovin panustada teadlikkuse tõstmisesse, positiivsete hoiakute kujundamisse, ühiskonna arendamisse ja kasvamisse ja seda võimalikult varasest east alates,” ütleb ta. 

 

 

“Lisaks spetsialistidele saavad ühiskonna arendamisse panuse anda iga ema ja isa, kes oma lapsele kõikide kaaslaste austamist ja lahkeks inimeseks olemise tõdesid õpetavad. Näen, et ka EPIKoda koos partneritega võiks võtta ette lasteaia- ja algkoolilaste ja neid õpetavate spetsialistide teadlikkuse tõstmist toetavaid tegevusi - mõju saabub aasta, viie ja kümne pärast ja see avaldub erinevusi ja erilisust austavas ja hoidvas ühiskonnas.”

 

 

Maarja Krais-Leosk kirjeldab ennast isikuna järgmiselt: "Kõrghariduse olen omandanud nii sotsiaaltöös kui õigusteaduses. Suurem osa tööelust on möödunud Sotsiaalministeeriumis erinevate hoolekande valdkonna teemadega tegeledes. Olen suur sotsiaalvaldkonna fänn ning minu südameteemad on seotud avatud ja arenenud ühiskonnaga, kus austatakse erinevusi, lähtutakse võrdsest kohtlemisest ja võrdsete võimaluste tagamisest ning hinnatakse iga inimese väärtust, sõltumata sellest, milline tema stardipositsioon või elu keerdkäigud on olnud."

 

 

"Töös tähtsustan tarkade ja mõju omavate valikute tegemist - piiratud ressursside olukorras tuleb teha õigeid asju ja hoida fookust. Oma töös olen põhjalik ja tempokas ning lähtun põhimõttest, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. See on ka erivajadusega last kasvatava pere argipäev - kuidagipidi saavad võimatud asjad ikkagi võimalikuks. Minu suur õnn on olla emaks kolmele lapsele ja olla igapäevaselt toetatud abikaasa, vanemate, vanavanemate ja heade sõprade poolt."

 

 

EPIKoja tegevjuhiga võib võtta ühendust e-posti teel maarja.krais-leosk@epikoda.ee või telefoni teel +372 661 6393.

 

Foto: Erakogu.