gallery/05
gallery/04
gallery/06

Rahastatud projektid

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja töö on projektipõhine. Läbi aasta toetavad Koja tööd Eesti Puuetega Inimeste Fond ning Lääne-Virumaa kohalikud omavalitsused. Lisaks esitab Koda võimalikele rahastajatele lisaprojekte ürituste läbi viimiseks. 

 

Koja lisaprojektid:


2015-2016.a.
1."Väärikalt vananeme-mitmekesiselt tegutseme“ - Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN)
2.“Aktiivne ligipääs kultuurile“ – HMN
3.“Märka meid" - HMN
4.Tervisepäev ja spordipäev looduses- Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL)
5.“Kuidas elada astmaga“- Rakvere linn, Lääne-Virumaa Allergia ja Astma ühingu lisaprojekt
6.“Südamenädal“- Rakvere linn, Lääne-Virumaa Südamehaigete ühing

 

2016-2017.a.
1.“Väärikalt vananeme - mitmekesiselt tegutseme“ – HMN jätkuprojekt
2.“Märka meid" - HMN jätkuprojekt
3.“Tervisepäev looduses“ - VIROL 

 

2018.a.
1.“Koostöö“ (tutvumine suurvaldade sotsiaalsfääri töötajatega) - VIROL
2.“Hea une öökonverents“ - Rakvere linn

­