gallery/05
gallery/04
gallery/06

Rahastatud projektid

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja töö on projektipõhine. Läbi aasta toetavad Koja tööd Eesti Puuetega Inimeste Fond ning Lääne-Virumaa kohalikud omavalitsused. Lisaks esitab Koda võimalikele rahastajatele lisaprojekte ürituste läbi viimiseks. 

­