Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA Õigusteenuste Bürooga pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

 

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

 

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms.

 

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.

 

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.

 

Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel: 661 6614 ja e-post: tauno.asuja@epikoda.ee

Eesti Puuetega Inimeste Koda, https://epikoda.ee/oigusnoustamine

SA Õigusteenuste Büroo, https://www.otb.ee

 

Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.

 

 

Plakat: Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele.

 

 

---

 

Консультации по правовым вопросам

 

Эстонская палата людей с ограниченными возможностями с целевым учреждением Õigusteenuste Büroo (ÕTB) предлагает юридические консультации людям со средней, тяжелой или глубокой степенью недостатка здоровья. Для решения юридических вопросов, касающихся быта лица с особыми потребностями, за консультацией в качестве представителей целевой группы могут обратиться также попечители целевой группы или члены семьи.

 

Цель услуги – обеспечить лицам с особыми потребностями юридические консультации, чтобы помочь им в повседневном общении с ведомствами и в делопроизводстве.

 

Юридическая помощь обеспечивается при решении бытовых правовых проблем – долги, жилье, семейные вопросы, вопросы, касающиеся работы, пособия и тому подобное.

 

Для получения юридической консультации необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону SA Õigusteenuste Büroo: 53 850 005 c понедельника по четверг по четверг c 10.00 до 16.00.

 

Услуга целевой группе оказывается бесплатно. Юрист свяжется с вами по телефону и определит дальнейший порядок консультирования. При необходимости при консультировании можно воспользоваться услугами сурдопереводчика.

 

Дополнительная информация: Владислав Велижанин, главный специалист Эстонской палаты инвалидов, телефон: 661 6614 и электронная почта: vladislav.velizanin@epikoda.ee

 

Услугу юридической консультации финансирует Министерство финансов.

 

Plakat: Консультации по правовым вопросам