Liikmed

 

 

Lääne-Virumaa Afaasia Ühing

Lille 8
44311 Rakvere
Tel. 324 2023
Kontaktisik: Helen Kukk GSM 5336 4493
E – post: helen.kukk90@gmail.com

registrikood: 80375961

Juhatuse liikmed :Marge Õun; Ülle Avi

Seltsis 27 liiget.

Lääne-Virumaa Diabeetikute Selts

Lille 8
44311 Rakvere
Tel. 324 2023
E – post: virudiabeet@hot.ee
Registreerimiskood 80095776
a/a 10220005041012

Seltsis 75 liiget

Juhatus:

Juhatuse esinaine – Helje Allese GSM 5342 5030;

Õie Õis – GSM 555 39696;
Mari Rajasalu – GSM 5342 7965

Lääne-Virumaa Epilepsialiit

Lille 8
44311 Rakvere
Tel. 324 2023
E – post: virukoda@virukoda.ee
Registreerimiskood 80137084

Liidus 17 liiget

Juhatuse esinaine – Ülle Pellis tel 32 45916;
Raivo Kendra - GSM 556 28796
Anne Suve - GSM 555 78861

Lääne-Virumaa Kutsehaigete Ühing

Lille 8
44311 Rakvere
Tel. 324 2023
E – post: virukoda@virukoda.ee
Registreerimiskood 80121255

Ühingus 22 liiget.

JuhatusRichard Remiküll tel. 322 4648, GSM 525 8798

                 Jakob Toompea –  GSM 510 4146

Juhatuse esimees – Ivi Mets – tel 32 43485

Lääne-Virumaa Kurtide Ühing

Lille 8
44311 Rakvere
Tel. 324 2023
E – post: gveeremaa@gmail.com

Registreerimiskood: 80204366

Ühingus 25 liiget

 

Juhatuse esimees - Ene Veeremaa tel:53419502

Juhatus liikmed: Ants Arro sms-53012065

           Ilona Jukka   sms-55695761

Lääne-Virumaa Parkinsoni Selts

Lille 8
44311 Rakvere
Tel. 324 2023
E – post: trasbergmalle@hot.ee
Registreerimiskood 80183517
a/a 10220030277013

Seltsis 23 liiget

Juhatuse esinaine Malle Trasberg – GSM 5331 4254, tel. 324 5835  

JuhatusVilma Aanmaa, Riina Ilves

Lääne-Virumaa Pimedate Ühing

Lille 8
44311 Rakvere
Tel. 324 2023
E – post: virukoda@virukoda.ee
Registreerimiskood 80197235

Ühingus 26 liiget

Juhatuse esinaine – Mare Vainokivi - GSM 519 86965;

JuhatusVaike Saa, Rein Aas

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing

Lille 8
44311 Rakvere
Tel. 32 24 650
E – post: kerstileppik@hotmail.com
Registreerimiskood 80113385

Ühingus 44 liiget

Juhatuse esinaine – Kersti Leppik tel.5330 4937, 5355 5260, 32 24 650
Juhatuse liikmed -  Reet Põld ja Loreida Lauri

Lääne-Virumaa Puuetega Iinimeste Tugiühing  Käsikäes

Lille 8
44311 Rakvere
Tel. 324 2023
E – post: tugiyhing.virukoda@neti.ee
Registreerimiskood 80061286
a/a 221016396312

Liikmeid- 66

Juhatuse esinaine – Ülle Pellis 324 5916, GSM 524 2015;

JuhatusMaie Sild –  tel. 324 4491; GSM 5814 3285
Aino Toome – tel. 324 2877

Lääne-Virumaa Alleriga ja Astma Ühing

Lille 8
44311 Rakvere

Ühingus 26  liiget

Juhatus:

Juhatuse esimees: Martin Provornikov tel:56885148

Marge Õun, Helmi Urbalu

registrikood: 80377316

Tapa Liikumispuuetega Inimeste Ühing

1. mai pst. 5
45106 Tapa
Tel. 327 1252
E – post: vaike.hiet@mail.ee
Registreerimiskood 80050242
a/a 10502018106002

Ühingus 50  liiget

Juhatus:
Juhatuse esinaine –Vaike Hiet GSM 534 66882, tel. 327 1252;
Vaike Paapsi;
Helge Allese;
Sirje Selter;
Zinaida Petrova

Rakvere Liikumipuuetega Inimeste Ühing

Lille 8
44311 Rakvere
Tel. 324 2023
Registreerimiskood 80050118

A/a 10502020770002 

Ühingus 33 liiget

Juhatus:

Juhatuse esinaine – Koidula Saun tel: 5542802

Anne Kask
Gunnar Kask GSM 5691 4853

Aili Bachaus

Lääne-Viru Sclerosis Multipleksi Ühing

Vinni vald, Murru 3

reg. nr. on 80333773     
konto nr. SEB: 10220203248222

Liikmeid-15

Juhatuse esinaine: Maiu Maasi
e-mail: Maiu@smk.ee
tel. 58003751

MTÜ Hea Tervis

Lille 8
44311 Rakvere
Tel. 324 2023

Liikmeid : 48

Juhatuse esimees: Maie Tamm, maie.tamm.001@gmail.com tel: 53585989

Juhatuse liikmed: Heino Preinvalz, telef: 53496790
Evi Mental, evimental@hot.ee, telef: 56956596

registrikood: 80385586

Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühing

Lille 8
44311 Rakvere
Tel. 324 2023

Liikmeid : 55

Juhatuse esimees: Reet Lainla tel :5272984
reet.lainla@gmail.com

Liikmed : Piret Lulla, Maarika Anni

registrikood: 80274958

Lääne-Virumaa Reumaühing

Lille 8
44311 Rakvere

Liikmeid: 12

Juhatuse esimees: Elle Pohlak tel: 55695179
laaneviru@reumaliit.ee

Juhatuse liikmed : Õie Samma tel: 5592 2287, Piret Veetamm

registrikood: 80397328

PIK Päevakeskus

 

Liikmeid 158