Kontakt

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda

Tallinna 29, Rakvere, Lääne-Virumaa
Eesti, 44311

Registreerimiskood: 80045838

E-mail: virukoda@virukoda.ee
Tel: 5342 9043

A/a: 10502002891006 SEB

Juhatuse esinaine: Helmi Urbalu
Tel: 324 2023
E-mail: virukoda@virukoda.ee
Juhatuse liikmed: Martin Provornikov
Tel: 5688 5148
E-mail: matu1984@hot.ee
Ülle Pellis
E-mail: ylle.pellis@mail.ee
Richard Remiküll
Tel: 525 8798
Maiu Maasi
Tel: 5800 3751
E-mail: maiu@smk.ee
Helmi Urbalu
Tel: 324 2023
E-mail: virukoda@virukoda.ee
Revisjonikomisjon: Evelin Toming, Aino Toome
Tel: 518 7112
E-mail: virukoda@virukoda.ee
Raamatupidamine: Karsgemi OÜ - Rebecca Liis Armus
Tel: 5364 8337
E-mail: rebecca@karsgemi.eu
Kodulehekülg ja IT: Gunnar Kask
Tel: 5691 4853
E-mail: gunnar@arvutiexpert.ee