2009

 
LÄÄNE-VIRUMAA PUUETEGA  INIMESTE  KODA  AASTAL 2009.a.
 
 
Aasta  märksõna on kärbe.
Lääne-Virumaa Inimeste Koda tegutseb 1995 aastast, koja kasutuses on 244,9m2 ruume.Kohe aasta alguses saime teada, et Maavalitsus on andnud hoone uuele omanikule A/S Hoolekandeteenused, meie ruumid on ka selles hoones, nii et saatus segane.Alustasime läbirääkimisi.
Kojas tegutseb 15 ühingut, liikmeid kokku 735. Päevakeskus on avatud 8.30-16.00
Külastatavus keskmiselt 32 inimest päevas.Osutame erinevaid teenuseid puuetega inimestele, pensionääridele, ühinguliikmetele.Kärpe tõttu pidime loobuma ajalehtede tellimisest, julgustasime inimesi rohkem interneti kasutama.Arvuti spetsialist Tarmo Loose õpetas  päevakeskuse klientidele arvutit kasutama, 10 inimest võttis aktiivselt arvutiõppest osa.
 
2009.aastal oleme korraldanud  koostöös Rakvere linna sotsiaalosakonna juhataja Lea Kivipõllu, Lääne-Viru Maavalitsuse sotsiaalala peaspetsialisti Tiiu Kuusi, abilinnapea Rannar Vassiljevi, Virumaa Pensioniameti direktori Maile Kubjase,Rakvere Sotsiaalabikeskuse direktori Mairi Etverki 2 teabepäeva .Koostöö  on asjalik.
 
2009 aastal on ühingud korraldanud erinevaid teabepäevi: nii on meil käinud
Pimedate Liidu juhatuse esimees Ago Kivilo, Psoriaasi Liidu  juht Georg Jurkanov, 
Diabeedi Liidu tegevdirektor Ulvi Tammer, Kurtide Liidu juht Tiit Papp,Vaegkuuljate Liidu juhatuse esimees Andrus Helenurm, Südame Liidu tegevdirektor Maire Sirel.
 
Projektid said läbiviidud plaanipäraselt, kuigi kärpega....MTÜ Viru Valere projekt “Väärtusta ennast” ja Gestalteraapia “isiksuse areng” olid aasta kõige huvitavamad
projektid. Viru Varele ühingu liikmed korraldasid lasteaias “Triin” teabepäeva erivajadusega inimestest.
Ühingujuhtidega korraldasime rabamatka.
Toimub iganädalane ringide töö: seltskonnatants, lauluring, kõhutants, võimlemine ,käsitöö ja  kunstiring, sel aastal  ka vaibakudumine, juhendajaks on  kutsehaigete ühingu  liige Ivi Mets.Materjalidega aitasid meid heategevuse korras AS LILIINA, AS HENRIJETTA, HALJALA   KOGUDUS, MTÜ HUVISELTS  ELUJOON”.
Laulu ja tantsuring  on esinenud Rakvere linnapäevadel,osavõtnud maakondlikust ja üle Eestilisest seeniortantsupäevast, kaubanduskeskuses “Põhjakeskus”.
 
Meie  populaarsed üritused on:
1.SPORT CONTRA PUUE, Rakvere linnapäevade raames, sellel aastal olid külalised Jõgevamaa ja Haapsalu Kodadest.
2.LAHTISTE USTE PÄEV---
3.RAHVUSVAHELINE  PUUETEGA INIMESTE PÄEV, sellel aastal saime ka
 Rakvere linnalt  toetust päeva tähistamiseks.
 
Aasta kordaminekud:
1.Suitsuandurid said paigaldatud nii liikumispuudega inimestele, kui ka vaegkuulgate ühingu liikmetele.
2.Arma ratsatalu heategevuse korras  meie ühingu lastele tasuta hipoteraapiat.
3.Rakvere Kolmainukirikuõpetaja Tauno Toompuu  hingehoiu individuaal tunnid meie ühingu liikmetele.
4.Rakvere linn võimaldab tasuta ujumist veekeskuses koolivaheaegadel(48 inimesele)
5.Rakvere linnapäevade kontorirottide jooksu korraldamisest laekunud raha annetati meie kojale, et meie inimesed saaksid Vinni ujulas ujumas käia.
6.Koostöös Rakvere veekeskusega korraldasime tõstuki testimise ratastooli kasutajatele, et kaasata ja julgustada rohkem kasutama veekeskust.
7.Erki Saar, meie ühingu liige , jäi hätta oma bussi remondiga, ta vajas 18.000 tuhat kr.selleks. Pöördusin ajakirjanduse poole  ja nii saime heade inimeste abiga selle raha summa kokku. INIMLIKUST on  isegi surutise ajal.
8.Koja juhatuse esimees Helmi Urbalu oli kutsutud maavanema vastuvõtule Vabariigiaastapäeval .
9.Rakvere linnapea Andres Jaadla andis üle tänukirja , tänades tehtud töö eest Rakvere linnas.
10.Koja juhatuse esimees Helmi Urbalu on novembrikuust Rakvere linna sotsiaalkomisjoni liige.
11.Koostöö  uue maavanemaga Einar Vallbaumiga tõi kojale 25 .000 annetuse.
 
Päevakeskuse perenaisel olime sunnitud töötasu ja tööaega kärpima.
Paljud lisaprojektid, mida esitasime ei saanud rahastust, nii et see on kõige olulisem puudujääk, tegevus oleks võinud selle võrra mitmekesisem olla.
 
 
EPI Kojale ettepanek jatkuvalt korraldada koolitusi ka 2010 aastal.
Vaja vajalik on tasuta õugusaabi.
 
Kokkuvõteks võin õelda, et oli üsna hea aasta. Arvan, et raskem aeg on alles ees.
 
Helmi Urbalu
Lääne-Virumaa PIK
tegevjuht