2010

 
LÄÄNE-VIRUMAA   PUUETEGA  INIMESTE  KODA  AASTAL 2010.
Ükskõik kui pikalt kestab maine tee, vaid headuses on kõige lõpp ja lähe,
et head ei jätku ütleb ainult see, kes ise ilmas head on teinud vähe.
 
Aasta 2010 –märksõnaks oli tegutsemine majandusliku surutise olukorras ja vähendatud eelarvega.
 
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda tegutseb 1995 aastast, Koja kasutuses on 244,9 ruume, maja on nüüd a/s Hoolekandeteenused valduses, koostöö on sujunud positiivselt.
 
Kojas tegutseb 15 ühingut , liikmeid 696.Päevakeskus on avatud kella 8.30- 16.00, päevakeskuse kesmine külastatavus on 28 inimest päevas.Osutame erinevaid teenuseid puuetega inimestele.Kärpe tõttu on päevakeskuse perenaisel 0,5 ametikohta.Kasutame vabatahtlike (ühingute liikmeid, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli praktikante.
 
Projektidest:uuel aastal saime rahastuse KOV-ist “Infovoldikute trükkimine”, uued koja voldikud on olemas.
Vaegkuuljate Ühing sai projektile “Suu pealt lugemine” rahastuse.Ühing tegutseb väga aktiivselt, korraldavad teabepäevi iga kuu viimasel esmaspäeval.
Rakvere LIÜ  sponsorite abiga võtsid pika reisi ette –Austrijasse.Reis oli fantastiline, ratastooli inimesed pidasid vapralt vastu., bussijuhid olid väga abivalmid meie inimesi aitama.Rakvere LIÜ sai HMN-. Rahastuse projektile “Teavitusüritused”
Projekt oli kahe osaline, kus ühel päeval käidi mööda objekte, kus ligipääsetavus raskendatud või puudub üldse, pöörati tähelepanu ja vesteldi ametnikega.
Objektid olid: Rakvere linnavalitsus, Rakvere Polikliinik, Töötukassa, Ühispank.
Teine päev oli konverents, kus olid kutsutud omavalitsuse sotsiaaltöötajad, ühingute juhid ,koostööpartnerid.Konverents oli igati asjalik, tagasiside lehtedel olid positiivsed vastukajad ja sooviti, et selliseid konverentsid toimuksid üks kord aastas ja et võiks rohkem liikmeid kaasata( seekord oli konverents mõeldud 70 inimesele).
Tugiühing Käsikäes sai rahastuse HMN-et läbiviija projekt “Suvehoid liitpuudega laste ja noorte suverühm”.Meie koda oli suvel remondis ja see projekt viidi läbi Sotsiaalabikeskuse ruumides, kõik läks korda.
Viru Valere ühing sai rahastuse projektile”Aktiviseerimise kursused”, projekt oli suunatud ühingu liikmetele ja kaasatud liikumispuudega inimesed Lääne-Virumaal.
Aaastal 2010 on mitmed ühingud teinud ühisüritusi :MTÜ Viru –Valere ja Parkinsoni Selts,Tugiühing Käsikäes ja Pesalind, Diabeetikute Selts ja Parkinsoni Selts,Pimedate Ühing ja Südamehaigete Ühing, Parkinsoni Selts ja Südamehaigete Ühing.
Kutsehaigete Ühing korraldas väga asjaliku teabepäeva, kus olid juristid õigusbüroost ja andsid õigusabi ühingu liikmetele.
 
Diabeetikute Seltsil, mis on liikmete poolest kõige suurem ühing toimusid mitmekesised ja huvitavate teemadega teabepäevad ja loengud.
Ühingute juhtidele ja ühingute juhatuse liikmetele on  korraldatud teabepäevi ja kohtumisi Rakvere linna sotsiaalosakonna juhataja Lea Kivipõllu , Lääne-Viru Maavalitsuse  sotsiaalalaspetsialisti Tiiu Kuusi, Virumaa Pensioniameti direktori Maile Kubjase, Rakvere Sotsiaalabikeskuse direktori Mairi Etverkiga.
Meie populaarsemad üritused:
 
TEABEPÄEVAD LASTEAEDADES.
Traditsiooniks on saanud korraldada teabepäevi lasteaedades, kus me käime teavitamas erivajaduste inimeste elust-olust, on moodustatud 5 liikmeline töörühm, kes käib sellist ennetustööd tegemas.
SÕBRAPÄEVA ÜRITUS.
Sõbrapäeval  kutsume külla koostööpartnerid, sponsorid, kes on meid aidanud ja sõbrad , kes meist hoolivad.Pakume  pannkooke,on kontsert taidlejatelt ja käsitöönäitus.
SPORT CONTRA PUUE.
Meie traditsiooniline inva-spordipäev, sel aastal juba 6 korda.Aga paraku vihm oli segavaks teguriks, osavõtjaid seetõttu vähem kui eelmistel aastatel.
LAHTISTE USTE PÄEV
Korra aastas korraldame lahtiste uste päeva ,kus näitame oma töid-ja tegemisi.Ühingute juhid räägivad oma ühingutest ja kaasavad ühingutesse uusi liikmeid.
TALGUPÄEV
Et kojamehe koht surutise tõttu koondati, siis kevadel korraldasime talgud, kus kutsusime ühingute liikmeid maja ümbrust koristama.Kaasasime ka naabreid ning kujunes tore üritus, kus osales üle 130 inimese. Tegime tööd, hiljem sõime oamaküpsetatuid pannkooke, laulsime ja tantsisime.
 
Päevakeskuses toimub  igapäevane ringide töö:seltskonnatants, lauluring,kõhutantsuring, võimlemine, käsitöö-ja –kunstiring.Taidlejad on esinenud Rakvere linnapäevadel, maakondlikul rahvusvahelisel tantsupäeval, Põhjakeskuse kaubanduskeskuses ja ühingute üritustel.
Kõhutantsuring samuti on esinenud Rakvere Linnapäevadel, oma sisestel üritustel ja sel aastal oli kõhutantsurühm kutsutud Pärnumaa II Puuetega Inimeste Kultuurifestivalile.Oli väga tore üritus,tubli oled  Toomas.
Käsitöö ja kunstiring valmistab erinevaid asju ja oleme turustanud Palmse Mõisa suveniiride poes ja koostöös MTÜ Elujoon Põhkakeskuse käsitöökaupluses.
 
AASTA KORDAMINEKUD:
 
1.Arma ratsatalu heategevuse korras korraldas meie ühingu lastele tasuta hipoteraapiat.
2.Rakvere linnavalitsus võimaldab puuetega inimestel tasuta ujumist Rakvere Veekeskuses.
3.Sponsorluse korras käis meie käsitööringile viltimist õpetamas Rakvere linnakunstnik Jule Käen-Torm.
4.Päevakeskuses   kasutasime palju tasuta lektoreid.Nii käis Marko Torm  reisimuljeid eksootilistest maadest rääkimas , tuntud telemees Peeter Võsa  meie inimestega kohtumas.
5.Hea koostöö omavalitsuse sotsiaaltöötajatega, teiste Puuetega Inimeste Kodadega,tervisestuudio “Biorega.”
6.Koja juhatuse esimees Helmi Urbalu oli kutsutud maavanema vastuvõtule Vabariigiaastapäeval.
7.Lääne-Virumaa PIK juht-Helmi Urbalu oli kodanikupäeval , 26.nov. kutsutud peaministri vastuvõtule, kus anti üle Eesti Vabariigi Aukodaniku märk.
8.Aasta  lõpus külastas meid sotsiaalminister Hanno Pevkur ja maavanem Einar Vallbaum.
 
MURED:
1.Seoses linnas võimu vahetusega, kärbiti päevakeskuse rahastust pea 50%, oleme sunnitud koondama päevakeskuse perenaise ametikoha.
2.Valdade toetus on samuti minimaalne, kas suudame järgmisest aastast üüri maksta?Ühesõnaga RAHAMURE!!!!!!!!!Aga hinges ikka optimism-asju tuleb lahendada, aga mitte muretseda.
ETTEPANEK:
EPI Kojale ettepanek jätkuvalt korraldada koolitusi.
SOOVID:ET UUEL AASTAL LISAPROJEKTID SAAKSID RAHASTATUD, ET OMAVALITSUSED  SUUDAKS  MEID ROHKEM AIDATA RAHALISELT JA ET HARJUMINE UUE RAHAGA OLEKS VALUTUM JA ET ELU KEHVEMAKS EI LÄHEKS .
 
 
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja
Juhatuse esimees
Helmi Urbalu