2008

 
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
 
Aasta 2008 oli meie jaoks sisutihe ja  töökas.
 
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda tegutseb 1995.aastast. Koja  käsutuses  on 244,9 m2 ruume, kus lisaks ühingute kontorile asub maakonnas ligipääsetav päevakeskus.Lääne–Virumaa Puuetega Inimeste Kojas tegutseb 15 ühingut, liikmeid kokku 723. 2008. aastal  saime ühe ühingu võrra rikkamaks- südamehaigete ühing-ühingujuhiks on Maie Mägi.
Vaegkuuljate ühingul vahetus juht- kelleks on nüüd Kersti Leppik.
Päevakeskus on avatud tööpäevadel kella 8.30- 16.00. Külastatavus keskmiselt 35 inimest päevas. Osutame erinevaid soodushindadega teenuseid puuetega inimestele, pensionäridele, ühinguliikmetele. Teistel on võimalus teenuseid kasutada tavahindadega (juuksur, maniküür, pediküür, massöör).   Võimaluse piires täiendame pakutavaid teenuseid.
Toimub iganädalane ringide töö: seltskonnatants, lauluring, kõhutants, võimlemine, käsitöö ja kunstiring.
Lääne-Virumaa PIK on praktikabaasiks Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala tudengitele.
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda  korraldab erinevaid teabepäevi ja üritusi oma liikmetele ja nende peredele.
Projekt: ”Organisatsiooni   jätkusuutlikkuse  tagamine” - toimus jaanuaris - veebruaris  ühingujuhtide koolitamine, koolitajaks  EGO – Koolitus, Piret  Bristol.
Projekt : “5 koolituspäeva” raames  toimus koolitus “Suhtlemine meediaga”, koolitajaks “Virumaa Teataja” ajakirjanikud  Katrin Kuljus ja  Kadri Haavajõe.
Järgmisena oli projekt “Kunst meie  ümber” - linnakunstnik Riho Hütti käe all õppisime klaasvitraaži tegemist.
Terviseloeng: ” Puudega inimene ja sex” - lektor Lääne-Virumaa terviseedendusspetsialist Olga Boitsov,  tervisestuudiost “Biore”, järgmine loeng oli inimõigustest  jne.
Populaarne ja väga vajalik ning nõutud projekt on olnud “Kaks tundi enda heaks”, mille raames sai sooduspiletiga käia Vinni  ujulas ujumas. Kahjuks lõppes projekt kevadel ning sügisel me enam sellele rahastust ei saanud. See on tõsine tagasilöök.
Parkinsoni ja Diabeetikute ühing korraldasid ühisüritusi: “Pisiasjad, mis segavad igapäeva elu”, “Vananemine ja vananev ühiskond”.
Viru Valere ühing sai rahastuse toredale projektile nagu “Kaisuteraapia”, mis oli väga õpetlik ja mõtlemapanev. Rahastuse sai ka projekt “Öine loomaaed”, kus ühingu liikmed külastasid loomaaeda öösel.
Rakvere Liikumispuudega Inimeste Ühing käis sponsorite abiga Leedus. Ratastooli inimesed pidasid uskumatult hästi vastu. Tore projekt oli veel Arma ratsatalu külastus ning trikimees Jürgen Veberi etendus Tallinnas.
Projekt ”Respekteeri erinevusi” sai Sotsiaalministeeriumi poolt heakskiidu ja me jätkasime erinevates koolides käimist, kus korraldasime sportlik-mängulisi teabepäevi. Seekord külastasime Vinni- Pajusti Gümnaasiumit, Kiltsi, Tudu, Uhtna, Laekvere, Võsu kooli. Õpilased proovisid erinevates töötubades puudega inimeste igapäevategevusi järgi teha ja juturingis vestlesime puude tekkepõhjustest, riskikäitumisest ning lastel oli võimalus küsida neid huvitavaid küsimusi.Eriti hästi võeti meid vastu maakoolides.  Projektijuhiks oli Jaane  Aer
ja töörühma kuulusid: Tarmo Loose, Laine Valli, Andzelika Apfelbaum, Margit Henno, Helmi Urbalu.
Kevadel toimus ümarlaud koostöös Maavalitsuse sotsiaalala peaspetsialisti Tiiu Kuusiga, lastekaitse peaspetsialisti Helbe Jäänimägiga, Rakvere linna sotsiaaltööosakonna juhataja Lea Kivipõlluga ja Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga. Teemaks: ”Puuetega lapsed ja nendega seonduvad probleemid”.
Arma ratsatalu korraldas näidis hipoteraapia tunni ühingute “Käsikäes” ja “Pesalind” liikmetele.
Koda sooviks paremat koostööd valdade sotsiaaltöötajatega, praegu  on  hea koostöö Haljala, Laekvere, Sõmeru,Vinni, Tamsalu ja Tapa valdade sotsiaaltöötajatega. Arenguruumi veel on....... 
Koja tegevjuht võtab osa Maavalitsuse  juures töötavast  abivahendite  komisjoni tööst.
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda on kaasatud ka Rakvere linna arengukava arutellu. Rakvere linn võimaldab meie rahval ka kord kuus uues veekeskuses tasuta ujumas käia.
Igal kevadel korraldame kojas lahtiste uste päeva, eesmärgiks teadvustada ja kaasata puuetega inimesi nii maakonnas kui linnas koja tegevusse.
Traditsiooniliseks ürituseks on kujunenud maakondlik spordipäev “Sport contra puue”, mis toimub Rakvere linnapäevade raames. Sellel aastal oli külalisi  ka naabermaakondadest: Jõgevalt ja Järvamaalt, kaasatud olid ka sotsiaaltöötajad.
Linnapäevade raames oli korraldatud ka selline üritus nagu “Rat race”, mille  tulemusena meie koda sai natukene rikkamaks, sest jooksust saadud tulu annetati meile ja me saime päevakeskuse ruumidesse 2 uut arvutit osta.
Suur ja vastutusrikas üritus oli meie kojal VII Suvekooli organiseerimine. Muret oli küllaga, aga nagu tagasidelehtedest oli arusaada, saime ülesandega hakkama.
Esimest korda toimusid meie koja suvepäevad, saime projektile rahastuse. Projekt oli mõeldud ühingu liikmetele ja nende peredele. Oli väga tore looduses oma rahvaga olla, inimesed soovisid järgmisel aastal suvepäevade kordumist.
Sügisel korraldas Tapa vallavalitsus infopäeva: ”Oska aidata”. Olime sellel üritusel külalised, tutvustasime oma koja tegevust. Samal üritusel sain teada, et Rakveres on selline tore asutus nagu tervisestuudio “Biore”. Algas koostöö tervisestuudioga. Tervisestuudio korraldas meie kojas mitu teabepäeva. Stuudio on niivõrd atraktiivne ja asjalik nõuandja tervisega tegelemisel, et soovitasin neid Järvamaa ja Viljandimaa kodadele Rakveres külas käies külastada. Soovitan seda ka kõikidel teistel kodadel teha, kellel Rakveresse tahtmist ja võimalust tulla.
Väga vajalik ja nõutud projekt oli tasuta nõustamine Notarite nõukoda poolt, suur tänu Eesti Puuetega Inimeste Kojale selle eest. Kui vähegi võimalik jätkake seda projekti. Meie rahvas vajab nõustamist, eriti kui see on tasuta.
Projekt: ”Kogemustest õppime” oli mõeldud ühingujuhtidele. Sel aastal külastasime Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda. Alati on huvitav teada, millised võimalused  on teistel kodadel. Meie koda külastas sellel aastal Järvamaa Südamehaigete ühing, Jõgevamaa Pimedateühing ja Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja ühingute juhid  ja Helve Luik.
Liitude juhtidest külastas meie koda Ulvi Tammer, Andrus Helenurm, Ago Kivilo,Volli Pärnla.
Traditsiooniliseks ürituseks on Puuetega Inimeste päeva tähistamine. Miinuseks on see, et me peame alati tegema piiranguid, sest Rakveres puuduvad sellised ruumid, kuhu me oma liikmetega mahuksime. Rakvere Teateri rent  on liialt kallis meie jaoks.
 
2008.a. aasta populaarsed üritused .

  • ”Kaks tundi enda heaks”
  • ”Sport –contra puue”
  • “Kogemustest  õppime”
  • “Kohtume suvelaagris”
  • Kaisuteraapia
  • Tervisestuudio “Biore”- nõustamispäevad
  • Puuetega Inimeste päev

 
 
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda on 2008. aastal jätkanud oma tegevust vastavalt arengukavale  ja  kasutanud olemasolevaid võimalusi, aga alati saab veel paremini.
 
Kokkuvõtteks võin öelda, et oli sisutihe aasta, oma murede ja rõõmudega. Ruumide tulevik on jätkuvalt ebaselge.
Soovin, et uue aasta projektid saaksid rahastatud ja rahastus laekuks enne projekti toimumist, mitte hiljem. Ootan ka valdadelt  surutise ajal toetamist.
 
 
 
Helmi Urbalu
Lääne-Virumaa PIK
tegevjuht