2011

 
Lääne-Virumaa  Puuetega    Inimeste  Koda   2011.a.
 
1.Lääne-Virumaa Puuetega  Inimeste  Koda  tegutseb 1995 aastast, koja kasutuses on 244,9 m2, ruume.Kojas tegutseb 16 ühingut,liikmeid kokku  655,2011 aasta lõpus hakkas tegutsema   uus ühing,“scklerosis-multiplex“,-9 liiget.  2009 aaastast  koja ruumid kuuluvad uuele omanikule , see on AS HOOLEKANDETEENUSED. 2011 A. OKTOOBRIKUUST on kehtestatud ruumidele üür.Seoses sellega olime sunnitud kolmanda, kojale kuuluva ruumi(teraapiaruumi), kus tegutses massör ja puuetega inimestele osutati juuksuri ,maniküüri ja pediküüri teenuseid, ära andma. Kerkisid üles üürirahad, kust võtta?Alles on jäänud päevakeskus,mis tegutseb kella  8.30-16.00 , jatkuvalt osutame erinevaid teenuseid puuetega inimestele,keskmine külastatavus  päevas on  23 inimest.KÕIGE VALUSAM TAGASILÖÖK OLI MEIE KOJALE,et 2011 aastal olime sunnitud Rakvere linna kärpe pärast koondama päevakeskuse perenaise  ametikoha.
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda juhib 5 liikmeline juhatus, igapäevast tööd teevad Juhatuse esimees, raamatupidaja, arvutispetsalist ja koristaja.Palganumbrid on kohutavalt väikesed,see teeb muret.
Lääne-Virumaa Puuetega Iniemste Koda asub Rakvere Linnas ,Lille tn.8
2.Lääne-Virumaa PIK lähtub oma tegevuses puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standartreeglitest,tegeleb kõigi erivajadustega inimeste problemidega.
Korraldame teabepäevi, loenguid, konverentse. Rakvere linn võimaldab koja liikmetel tasuta ujumist Rakvere veekeskuses.
Päevakeskuse ruumides osutame erinevaid teenuseid :dusiteenus, pesupesemine, arvutikasutamine,vererõhu mõõtmine, ajalehtede-ajakirjade lugemine,ja võimaldame puuetega inimestel osaleda erinevates huvialaringides,huvialalaringidest võtab osa ligi 80 inimest. Tegutsevad järgmised ringid: võimlemisring, kõhutantsuring,lauluring, tantsuring,kunsti ja käsitööring.
 Kohalikus ajalehes „Kuulutaja“ iga kuu ilmub kuulutus puuetega inimeste koja kuu- üritustest.
2011 aasta traditsioonilised üritused: Sõbrapäev(kuhu ootame oma sponsoreid ja koostööpartnereid),Rakvere linnapäevade raames korraldatav spordipäev „Sport Contra Puue“,kus on alati palju osavõtjaid nii valdadest kui ka naaberkodadest(Jarvamaa,Jõgevamaa) ning  Rahvusvaheline Puuetega Imineste Päev.
3.Lääne-Virumaa koostööpartnerid on Rakvere linn, kohalikud omavalitsused,Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool,teised puuetega inimeste organisatsioonid,seltsid ja MTÜ-D.
Ja 2011 aasta  lõpul alustasime koostööd „Assotsiatsija molodih invalidov Rossii „Apparel“-Sank -Peterburgi esindajaga.
4.Röömu on 2011 aastal kojal olnud küll väga vähe, rohkem südamevalu ja muret:Rakvere linna kärbe, puugeda inimese koondamine, koja ruumide üüri kehtestamine.Olen enda poolt  teavitanud Rakvere linna, Maavalitsust, Epikoda ,osalenud ümarlaual Maavalitsuses, kus osalesid Riigikogu liikmed, rääkinud ka sotsialministri Hanno Pevkuriga.Tundub, et see on ainult minu mure....võitlen aga millise hinna eest.......
5.Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste te Koja soov teistele kodadele on selline: vastupidavust ja tervist.Kuid selline tunne, et kui me üheskoos midagi olulist vastu ei võtta, siis suretatakse meid vaikselt lihtsalt välja.Paraku ei valmista ka see rõõmu, et puudega inimeste arv aina kasvab.....Tööpõld on lai, aga vahendeid jääb puudu,olgu seda mõistust nii palju kui tahes.
Olen väga väsinud võitlemast....
Lugupidamisega,
Helmi Urbalu
Lääne-Virumaa PIK
Juhatuse esimees