Projektid

PROJEKTID 2018.a.
1. Viroli projekt:"Koostöö",mille käigus külastati kõiki omavalitsusi peale Haldusreformi läbiviimist.(15.04-15.07.2018.a.) maksumus 640.-
2. Hea une öökonverents. Informatiivne, ennetustöö ja meelelahutuslik projekt. Rahastaja Rakvere linn.

PROJEKTID 2017.a.
1. Väärikalt vananeme - mitmekesiselt tegutseme" 15.11.2016- 15.05.2017. -Hasartmaksunõukogu- (4000.- eurot)
2.“Aktiivne ligipääs kultuurile“ 15.02.2017- 01.07.2017.a.. Kultuurimisteerium – HMN, (800.- )
3.“Südamenädal“ 17.04-21.04.217.a. – Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühingu projekt - rahastas Rakvere linn (400.-)

PROJEKTID 2016.a.
1. Väärikalt vananeme - mitmekesiselt tegutseme" 01.09-15.05.2016. -Hasartmaksunõukogu- (3820.- eurot)
2. "Märka meid" - 15.01.2015.a.-31.05.2016.a. - Hasartmaksunõukogu - (5135.- eurot).
3. “Aktiivne ligipääs kultuurile“ 15.01.2015-15.07.2016.a. Kultuurimisteerium – HMN, (1000.- )
4. “Südamenädal“ 18.04-24.04.216.a. – Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühingu projekt - rahastas Rakvere linn (400.-)

PROJEKTID 2015.a.
1. "Märka meid"- 01.012.2014.a.- 15.05.2015.a.( 4646.-eurot)
2. "Koos on kergem" - Virol -30 .06.2015 ( 800.-eurot)
3. "Koos on kergem "- Rakvere linn-30.06.2015.a. 440.-(eurot)
4. "Väärikalt vananeme - mitmekesiselt tegutseme" 01.09-15.05.2016. -Hasartmaksunõukogu- (3820.- eurot)

PROJEKTID 2014.a.
1.“Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 2014 tegevusprogramm“ 01.12.-31.12.2014.a.
HMN-i rahastus 15789.- €
2.“Märka meid jätkuprojekt“ 01.02.2014-15.06.2014.a. HMN-i rahastus 3211.-€
3.“Mõtle oma südamele“ 15.04.-15.06.2014 a. HMN-i rahastus 1360.-€
4.Kampaania üritus koos Vähiliiduga :“Teksades rinnavähi vastu“ maikuus 2014 (vabatahtlik töö)
5.“Tervisepäev looduses“ 1.06.-30.08.2014 Lääne-Viru Omavalitseste Liidu rahastus 800.-€
6.“Väärikalt vananeme- mitmekesiselt tegutseme“ 01.09.2014.a.-15.12.2014.a.
HMN-i rahastus 2500.-€
7.“Märka meid“ jätkuprojekt 01.12.2014-15.05.2015 HMN-i rahastus 4646.-€
8."Rahvusvaheline Puuetega Inimeste Päev" -rahastaja VIROL ,500.-€

PROJEKTID 2013.a.
1.„Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 2013 tegevusprogramm“
02.01.2013-31.12.2013.a. HMN-i rahastus: 14941.-€
2.„Märka meid“ –lisaprojekt 01.12.2012-15.05.2013.a. HMN –rahastus 3000.- €
3.“Vaimse tervise kuu Lääne-Virumaal“ 19.09.-15.11.2013.a. HMN-i rahastus 2000.- €
4.“Hoia oma südant“ 10.04- 31.05.2013.a. HMN-i rahastus 1900.- €