2012

LÄÄNE-VIRUMAA    PUUETEGA   INIMESTE   KODA  AASTAL 2012.
Aasta  2012 –märksõnaks on koostöö Venemaa   AMI-APPAREL  organisatsiooniga,(puudega noorte assosatsioon) ja jatkusuutlikus  kärpe ajal (Fond kärpis meie rahastust -1642 £).
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda tegutseb 1995 aastast.Koja kasutuses on 209,4 m“ ruume(teraapiaruumi olime sunnitud ära andma),maja on AS Hoolekandeteenused valduses, koostöö on sujunud hästi.
  Kojas tegutseb 16 ühingut,liikmeid  679 .Päevakeskus on avatud kella 8.30-16.00 ,päevakeskuse kesmine  külastatavus  on 20 inimest päevas.Osutame erinevaid teenuseid puuetega inimestele.Päevakeskuse perenaise (koht koondatud),kohustusi täidavad  vaheldumisi vabatahtlikud(praktikandid,ühingute liikmed ,koristaja, töötud).
Päevakeskuse töö endiselt aktiivne:tegutsevad erinevad huviringid ja teraapilised tegevused.
Taas oleme leidnud endale masööri ja pediküürija.Alustasime naerujooga teraapiaga,huvi on suur.
Päevakeskuses tegutsev tantsuring on osavõtnud maakonna tantsupäevast,esinenud hooldekodus,Rakvere linnapäevadel,Tapa LIÜ üritusel,Lillekoolis.
Jatkuvalt tegutseb käsitöö ja kunstiring .Kevadel ja sügisel korraldame päevakeskuses näitus-müüke.
Lauluringil täitus 10 aastapäev,lauluring on esinemas käinud erinevates hooldekodudes,Sõmeru vallas.
Võimlemisring on väga populaarne  ,osalejate arv kasvatud.