2013

Lääne-Virumaa  Puuetega  Inimeste  Koda  aastal  2013.a.
Aasta 2013-on märksõnaks –lisaprojektid.2013 aastal koostasime 4 lisaprojekti,3 neis said rahastatud:Südamehaigete Ühingu projekt „Hoia oma südant“,Tugiühing Käsikäes :“Vaimse tervisekuu Lääne-Virumaal“, ja projekt :“ Märka meid“. Kahjuks projekt :“Koostöö-see on jõud“,mis oli mõeldud koostöö tugevdamiseks maakonna sotsiaaltöötajatega  jäi paraku ilma rahastuseta.
1.Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja tegutseb 1995 aastast.Koja kasutuses on 209,4m ruume.2010  aastast on maja AS Hoolekandeteenuste valduses, sellest ajast  maksame ka üüri,mis on kõige suurem probleem meie kojale.
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste päevakeskuses tegutseb 16 ühingut,liikmeid  661 ,päevakeskus on avatud  kella 8.30-16.00,keskmine külastatavus on 21 inimest päevas.
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda juhib 5 liikmeline juhatus,juhatuse esiimees -Helmi Urbalu
Kollektiiv on aastatega kokkukuivanud(olulist rolli mängib vähene raha),peale juhatuse esimehe on palgal raamatupidaja ja koristaja.
Iluteenuseid pakuvad FIED (juuksur,maniküür,pediküür,massöör).
2.Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja aastaprojekt „Koolitus ja teabepäevad.See on mõeldud ühingute juhtidele ja  ühingute juhatuste liikmetele.Aasta jooksul toimud 1 kord projekti kirjutamise koolitus,käisime tutvumas erivajaduste laste kooliga Porkunis,võtsime osa talgupäevast:“Teeme ära“,toimus kalapäev:“Preemium vürtsikala“-parem Eesti toode,loengud tervislikust toitumisest,ekskursioon Narva,tutvusime Narva Kollezdiga,Narva Linnusega,külastasime Narva kõige ilusamat kodu. Toimus infotund SKA juhtumikorraldajaga,külastasime Riigikogu,kohtusime  sotsiaalkomisjoni liikme Helmen Kütiga ja tutvusime Viimsi valla päevakeskusega. 2013 aastal alustas tööd toimetuleku köök „Kiika kööki“, kus õpetame oma klientidele  väikese raha eest tervislikult toitu valmistada.
Päevakeskuse ruumides osutame erinevaid teenuseid: tegutsevad huviringid: võimlemine, naerujooga,laulmisring,tantsuring, kunsti ja käsitööring.Osutame dusiteenust, pesupesemiteenust  jne.L aulu ja tantsuring on käinud erinevates kohtades esimenas,Rakvere linnapäevad,Sõmeru erivajadustega Inimeste päevakeskus,Tapa LIÜ üritustel, Lillekoolis.2 korda aastats korraldame käsitöö –nätusmüüke.
3.Aasta teoks peame seda, et aastal 2013 , lisaprojektid said rahastuse ja et 2013 aasta kevadel oli võimalust külastada Moskvas –Invamessi  ,jätkub töö Venemaa Noorte ratastooli kasutajate ühinguga „Apparel“.
2013 aasta projektid:“Märka meid“- ennetus ja teavitustöö Rakvere ja Lääne-Virumaa lasteaedades.Kunda lasteaed „Kelluke“,Kadrina lasteaed „Sipsik“,Uhtna lasteaed, Sõmeru lasteaed,lasteaed „Triin „ ja „Kungla“ ,“ Kaur“ –Rakvere linnas.Projekt osutus väga populaarseks,kirjutasime jätkuprojekti.
Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühingu projekt „Hoia oma südant“-toimus ühe nädala vältel erinevad tebepäevad,loengud, liikumisepäevad.
Projekt :“ Vaimse tervise kuu Lääne-Virumaal“-osutus väga populaarseks,väga palju käis inimesi ja mitte  ainult meie ühingute liikmed, vaid inimesi tuli maakonnast ja Rakvere linnast kuulama .
Teist aastat korraldame  Vähiliiduga koostöös kampaania päeva Rakvere linnas :“Teksades rinnavähi vastu“.
Populaarsemad üritused 2013 aastal:  Sõbrapäev,Lahtisteustepäev,Talgupäev, Spordipäev“Sport Contra Puue“,ekskursioon Ukrainasse, Viruraba matk,Puuetega Inimetse Päev Türi Rahvamajas.
4.Koostööpartnerid: Rakvere Linn, maavalitsus,Lääne-Virumaa Omavalitsused,Sotsiaalabikeskus,Pharma GroupOÜ (südameaapteek),AS Hoolekandeteenused,Rakvere Haigla,maakondlikud kojad,Liidud,Venemaa Ühing „Apparel“.
Omavalitsustelt saame lisaraha, kuid see ei kata meie vajadusi,pidevalt elame hirmus ja mures.
5. Rõõmustaks väga kindlustunne,praegu see kahjuks puudub.