2014

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda aastal 2014a.
Aasta 2014- võib öelda, et oli väga tegude rohke aasta,sest rahastati mitmed lisaprojektid.
Lisaprojektid: 1.“Märka-Meid“- ennetus ja teavitustöö Rakvere ja Lääne-Virumaa lasteaedades,jätkuprojekt 01.02.2014-15.06.2014.a. (HMN).
2.“Mõtle oma südamele“ -15.04-15.06.2014.a.(HMN)
3.Kampaania üritus koos Vähiliiduga :“Teksades rinnavähi vastu“(vabatahtlik töö).
4.“T erviseja invaspordipäev looduses“ 01.06.-30.08.2014 (Lääne-Viru Omavalitsuse Liit)
5.“V äärikalt vananemine –mitmekesiselt tegutseme“ 01.09.2014.a. (HMN)
6.“Rahvusvaheline Puuetega Inimeste Päev“- 29.11.2014-29.12.2014.a.(Lääne-Viru Omavalitsuste Liit).
7.“Märka meid“-jätkuprojekt ,01.12-15.05.2015.a. (HMN).
Ja üks kirjutatud projekt ei saanud rahastust.
1.Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda tegutseb 1995 aastast.Koja kasutuses on 209,4m,ruume.2010 aastast on maja AS Hoolekandeteenuste valduses,sellest ajast maksame üüri,mis on kõige suurem probleem meie kojale.Omavalitsused ei toeta sel määral, et saaksime majanduslikult hästi hakkama.
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste päevakeskuses tegutseb 14 ühingut,liikmeid 476 ,päevakeskus on avatud kella 8.30-16.00,keskmine külastatavus päevas ? on inimest päevas.
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste koda juhib 5 liikmeline juhatus,juhatuse esimees Helmi Urbalu
Kollektiiv on aastatega kokkukuivanud ( tuntav on materjalsete ressurside puudus),peale juhatuse esimehe on palgal veel raamatupidaja ja koristaja.
Iluteenuseid pakuvad FIED(juuksur,maniküür,pediküür,massöör).
2.Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja aastaühisprojektid:loengud,teabepäevad,koolitused.
1.Jaanuaris:“Võrdse kohtlemise“ teabepäev,2.igakuu toimub toimetulekuköök:“Kiika-Kööki“,õpetame kiiresti, maitsvalt ja odavali lt puudega inimestele süüa valmistama,3.tradistsiooniline sõbrapäeva tähistamine, kus kutsume koostööpartnerid endale külla,pakume pannkooke, on käsitöö-näitusmüük ja kontsert koja taidlejatelt.4.Psühholoogi loeng:“L eppimine ja andestamine“,5.korraldasime kampaania päeva koos Vähiliiduga:“Teksades rinnavähi vastu“,6.Juulikuus korraldasime terviseja invaspordipäeva Bartopuhkekeskuses.7.Juulikuus toimus puhkusereis Rumeeniasse-Bulgaariasse,osavõttis 33 koja liiget.8.Septembris toimus külaskäik Kunda linna.
9.Novembris tähistasime koos Järvamaa kojaga Rahvusvahelist Puuetega Inimeste Päeva,osavõttis 22o inimest.
Päevakeskuse ruumides osutame erinevaid teenuseid: tegutsevad huviringid,võimlemine,naerujooga,laulmisring,kunsti ja käsitööring.Osutame dusiteenust,pesupesemisteenust.Taidluskollektiivid esinevad erinevates maakonna sotsiaalasutustes,Rakvere linnapäevadel.
3.Koostöö Venemaa invaühinguga jätkub,kuid kahjuks loobusime nende projektist osavõtmist, seoses poliitilise olukorraga ja liiga kõrge omaosalustasuga.
Koostöö Järvamaa Puuetega Inimeste Kojaga läheb aina tugevamaks.Korraldasime ümarlaua koos Lääne-Virumaa ja Järvamaa Südamehaigetega.Ja südamehaigete ühing külastas ka Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda.