Koostööpartnerid

Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Puuetega Inimeste Fond
Puuetega Inimeste liidud ja kojad
AS Hoolekandeteenused
Hollandi heategevusefond Päikeselill
Rakvere linn
Lääne-Virumaa Maavalitsus
Vinni vald
Rakvere vald
Kadrina vald
Haljala vald
Väike-Maarja vald
Laekvere vald
Sõmeru vald