1997

Mõtted mõlkusid juba ammu täiskasvanud puudega inimeste päevakeskuse ümber. Näis, et meie majja mõeldud tervendus- ehk rehabilitatsioonikeskusest asja ei saa. Tekkisid uued ideed.
„Heitsin silma“ Vilde tänavas asunud lasteraamatukogu majale, mis pidi peagi tühjaks jääma. Linnavalitsus koos Lääne-Virumaa Pensioniameti peadirektori Niina Mihhejevaga unistasid aga sotsiaallinnakust Näituse tänava endises piirivalve sõjaväeosas, mida pidevalt rüüstati. Sinna lubati meie kojale lausa kolmekorruseline maja ühes väikese võimlaga ja milliseid töökodasid veel planeeriti! Kuigi olen ise sinisilmne unistaja, siis nende ahervaremete vahel liikudes, ei uskunud mina küll sellise rahalaeva olemasolusse, mis sinna linnakusse oleks kusagilt pidanud saabuma... Sel teemal aruteludeks saadi veel mitu korda kokku . (Koosolekud 27.03. ja 16.04.) Aprillis külastasid meie koda taas „suure koja ülemad“ – Reet Siimer ja Genadi Vaher.
3. mail pidasime Tapa Kultuurimajas Tapa Linna Invaühingu 2. sünnipäeva.
1. septembrist asus kojas tööle uus tegevdirektor – TIINA TILGAR (ehk tegevjuht – nagu ta ise tagasihoidlikkusest soovis). Sellel valimiskoosolekul kuulasime ka hr. Kübarsepa muljeid Oulu valla külastamisest. Rõõmustasime, et kurt neiu Jane Zeglova sai õppima Väike-Maarja Õppekeskusesse kondiitriks. Temaga koos tõlgina kaasas käima aga Merle Rooni. Arutati läbi uued projektid, perespordipäeva läbiviimine (Kübarsepp), Kurtide ühingu ruumidesse päevakeskuse tegemise võimalus, Vinni ujula kasutamine.
26.-27.09. osaleti Tallinnas seminaril „Puuetega inimeste tööhõive ja ettevõtlus. Organisatsiooni töö.“
16. oktoobril korraldas aga Rootsi Ühistegevuse Instituut koos Eesti Korteriühistute Liiduga Rakveres teabepäeva „Sotsiaalteenuste arendamine elukohas. Sotsiaalühistud.“
Loomulikult puhus see üles vana kire luua ka meil sotsiaalkortereid ja grupikodusid, milliseid olin ka oma silmaga nii Soomes kui Rootsis näinud, kuid meie oludes oli see ikkagi kahjuks veel utoopia...
Sügis tõi ridamisi huvitavaid ja harivaid koosviibimisi:
24.-25.10. Tallinnas – „Ühisotsuste väljatöötamise strateegia ja edukas koosolek. Tööturg. Muusikateraapia. Erikoolid. Integreerimine tavakooli.“
14.-16.11. Pärnus – „Kunstid tervise heaks“. Seminari viisid läbi TPU Terviselabor ja Eesti Muusikateraapia Ühing.
19. novembril toimus Tallinnas PHARE Consensius projekti raames infopäev „Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse.“
20.11. toimunud koja koosolekul tegime uude põhikirja parandusi, moodustasime revisjonikomisjoni.
6. detsembril käis osa koja liikmeid PUUETEGA INIMESTE PÄEVA tähistamas Põlvas, kus kohalikke korraldajaid abistas ka Tartu noorteklubi Händikäpp.
12-13.12. oldi Roosta puhkekeskuses Läänemaal EPIK istungil. Seal käis juba koja uus tegevjuht Tiina Tilgar.
15. detsembril kutsus EENA (eesotsas Silvi Köök) puudega inimesi Rakvere Kultuurimajja koos hooldekodudega jõulupeole lustima.

Koostas: Maie Sild