Video kättesaadav aadressil: https://www.youtube.com/watch?v=cxiGY364rH8

Vabariiklik Puuetega inimeste XXIV kultuurifestival 24-25. mail 2019 Rakvere Teatris