Astangu ootab õppima erivajadusega inimesi!

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ootab õppima erivajadusega inimesi vanuses 16-64, kel soov valmistuda iseseisvamaks eluks ja võimetekohaseks osalemiseks ühiskonnas. Erivajadus võib olla autismispektrihäire, psüühikahäire või ka liikumis-, kuulmis- või intellektipuue.

Õppima tulekuks ei ole vaja esitada puuet või erivajadust tõendavat dokumenti, piisab sooviavaldusest koos soovituslike dokumentidega (nt rehabilitatsiooniplaan, tegevuskava, üleminekuplaan, soovitus eelmisest koolist vms). Vastuvõtul lähtutakse iga õppijakandidaadi vajadustest ja eripäradest ning leitakse sobiv õppimisvõimalus. Oluline on kandidaadi õpimotivatsioon ja valmisolek muuta oma elu.

Õppima saab tulla kolmel erineval suunal – kohanemiskursus, tööõppekursus või kutseõpe. Kui õppija ei ole kindel oma erialavalikus või ei ole piisavalt oskusi, on parim valik kohanemiskursus. Ühe aastane kursus on hea üleminek tööõppekursusele või kutseõppesse edasi minemiseks. Õppimine toetab oskuste ja võimete arengul, mis aitab leida õppijale sobiv eriala või oma koht elus.

KOHANEMISKURSUS (1 aasta)

  • Toimetuleku õppekava alusel
  • Lihtsustatud õppekava alusel
  • Puidutöö suunaga
  • Arvutikasutamise suunaga
  • Omandatud peaajukahjustusega inimestele

TÖÖÕPPEKURSUSED

  • Pagar-kondiitri abi, 2a
  • Puhastus- ja toateenindus, 2a

KUTSEÕPE

  • Abikokk, 1a
  • Puidutöötleja, 1a ja 2a
  • IT süsteemide nooremspetsialist, 3a

Kutseõppe erialadel on samad toetused, mis kutseõppeasutustes. Teistel erialadel aitavad keskuse sotsiaaltöötajad leida õppija jaoks sobivaid toetusi ja on abiks nende taotlemisel.

Väikesed õpperühmad (6-8 inimest, kutseõppes kuni 12 inimest) võimaldavad pakkuda individuaalset lähenemist. Ühe õppija ümber moodustatakse erinevatest spetsialistidest moodustatud meeskond, kes toetab ja suunab õppijat liikumisel enda poolt sõnastatud eesmärkide ja iseseisvama elu suunas. Õppetöö lähtub eesmärgistatud tegevusest ning on eluline ja praktiline. Keskuse ruumid on ligipääsetavad kõigile liikumispiiranguga inimestele. Majas on igapäevaselt tööl viipekeeletõlgid, kes aitavad kurtidel ja kuulmislangusega inimestel osaleda õppetöös ja muudes keskuse tegevustes. Tööhõivespetsialistid viivad läbi karjääritunde, aitavad koostöös õppija ja lähedastega leida praktika- ja töökohti, vaadatakse koos töökoht üle ning hoiavad õppijaga ühendust kahe aasta jooksul pärast tööle saamist. Vaba aja veetmiseks toimub keskuses palju erinevaid huviringe ja vaba aja tegevusi. Õppetöö välisel ajal saab õppija käia majast väljas vastavalt oma soovile (õpilaskodu elanikud peavad tulema õigeks ajaks tagasi). Kaugemalt tulijatele tutvustatakse õppeaasta alguses linna ja ühistranspordiga liikumise võimalusi.

Vaata keskuse virtuaaltuuri: https://www.astangu.ee/virtuaaltuur/

Vaata edulugusid: https://www.astangu.ee/et/edulood

OLULINE INFO!

·        Õppimine Astangu Keskuses on TASUTA

·        Õpilaskodus saavad elada Tallinnast kaugemalt tulijad. Maksumus 50 eurot kuus. Majanduslike probleemide korral on keskuse sotsiaaltöötajad abiks toetuste taotlemisel.

·        Keskus pakub kõigile õppijatele tasuta hommiku- ja lõunasööki (sh neile, kes õpilaskodus ei ela).

·        Vastuvõtt kuni 1. juulini 2021. Vabade kohtade olemasolul täiendav vastuvõtt augustis.

·        Täiendavad info ja sooviavalduse leiab kodulehelt: https://www.astangu.ee/et/vastuvott

Vastuvõtu info: teenuse konsultant Kristina Holenev, tel 687 7231 või info@astangu.ee

Lugupidamisega

Ave Aun

Kommunikatsioonispetsialis

 

 

 

 

 

Loome koos paremat elu iga päev, iga mõtte ja teoga

 

Tel +372 5625 2011

ave.aun@astangu.ee

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Astangu 27 Tallinn 13519