EPL Pressiteade - Ossinovski: Tallinna ühistransport võiks olla vaegnägijatele ligipääsetavam

Head liikmed

 

Edastame teile head liikmed Eesti Pimedate Liidu pressiteate sisu,

 

Ossinovski: Tallinna ühistransport võiks olla vaegnägijatele ligipääsetavam

Pressiteade

Tallinna Linnavolikogu

31.08.2022

 

Tallinna Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski palub Tallinna ühistranspordisüsteemi juhtidele saadetud pöördumises muuta ühissõidukid nägemispuudega inimeste jaoks ligipääsetavamaks.

 

Linnavolikogu esimehe sõnul on Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmed juhtinud tema tähelepanu asjaolule, et pimedatel ja vaegnägijatel on raske ühistransporti kasutada, kuna enamikel ühissõidukitel puudub häälteadustuse võimalus. „Bussi, trolli või trammi marsruuti tähistavad numbrid ei ole vaegnägijate jaoks peatustes või sõidukites asuvatelt infotabloodelt hästi nähtavad, mistõttu peatusesse jõudnud erivajadusega inimesel on raske või lausa võimatu tuvastada, millisesse ühissõidukisse astuda ning kus õigel hetkel maha tulla,“ kirjeldas Tallinna Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski huvikaitseorganisatsioonide poolt tõstatatud probleemi.

 

Ossinovski teeb ettepaneku, et nimetatud olukorda saaks lahendada peatustes või ühissõidukites paikneva häälteadustuse abil. „Minule teadaolevalt osades sõidukites selline süsteem juba ka toimib,“ nentis volikogu esimees.

Eelnevast johtuvalt palub Ossinovski Tallinna Linnatranspordi juhil Kaido Padaril ja Tallinna Transpordiameti juhil Andres Harjol hinnata, kas nad peavad võimalikuks kõigi ühissõidukite puhul sarnase süsteemi loomist ning milline võiks olla nimetatud muutuseks vajalik investeeringu suurus ja ajagraafik muudatuse sisseviimiseks.