Eesti Puuetega Inimeste Koja küsitlus – „Raskused vajaliku abi saamisel“

 

Head puudega inimesed ja nende lähedased!

 

 

Oleme Eesti Puuetega Inimeste Kojas kaardistamas konkreetseid teemasid, kus puuetega inimestel on olnud takistusi  vajadusele vastava abi kättesaamisel. Seda nii  omavalitsuse  kui  riigi tasandil, sh nii  toetuste või teenuste näol.

 

Koja eesmärgiks on välja selgitada süsteemsed kitsaskohti, praktikas korduvaid probleeme, et  vajadusel võtta ette ka teatud juhtumitel strateegilisi hagelemisi, mida EPIKoja toel kohtusse viia. Selleks  vajame teie kõigi panust, et saaksime parema ülevaate tänastest elulistest olukordadest, millega olete teenuseid või toetusi taotledes kokku puutunud. 

 

Küsimustikku võite julgelt jagada edasi oma liikmetele, et meieni jõuaks info võimalikult suurelt ringilt inimestelt ja saaksime olukorrast  parema ülevaate.

 

Saadud infot kasutame konfidentsiaalselt ning küsitluse tulemusi avaldame vaid üldkogumina ilma konkreetseid nimesid nimetamata.  

 

Küsimustikule vastates tuleb olla valmis jagama oma kontaktandmed, et saaksime vajadusel pöörduda info  täpsustamiseks. Avades küsimustiku ja vastates küsimustele annab vastaja EPIKojale nõusoleku  oma andmeid analüüsis kasutada ning vajadusel võime võtta vastajaga ühendust.

 

 

Olen tänulik, kui leiad aja ning vastad küsimustele. Mida rohkem vastuseid saame, seda parem ülevaade meil kujuneb.

Küsitlus on avatud kuni 10.04.2023  ja  avaneb siit: LINK KÜSITLUSELE

 

 

Palun vasta ise ja jaga infot edasi!

 

 

Kui küsitluse täitmisel on raskusi või vajadus küsimusi täpsustada, siis pöörduge julgelt  

katrin.tsuiman@epikoda.ee või helista mob nr 54010452.