Haigekassa hakkab eriolukorras tasuma esimeste haiguspäevade eest

Seoses eriolukorraga alustab Eesti Haigekassa hiljemalt mais esimese kolme haiguspäeva eest hüvitise tasumist. Haiguspäevi hüvitatakse eriolukorra lõppemiseni avatud haiguslehtede eest.

Hetkel kehtiva korra alusel haigekassa esimest kolme haiguslehe päeva ei hüvita. 4.-8. päeva eest tasub tööandja ning alates 9. haiguspäevast tasub haigekassa. Riigis kehtiva eriolukorra ajaks on valitsus otsustanud teha erandi ning hüvitada tagasiulatuvalt alates 13. märtsist avatud haiguslehtede puhul kuni eriolukorra lõpuni ka kolm esimest haiguspäeva. 

Uudis EPIKoja koduleheküljel: https://www.epikoda.ee/uudised/haigekassa-hakkab-eriolukorras-tasuma-esimeste-haiguspaevade-eest 

Loe lähemalt kuidas ja millistel tingimustel saab haigus- ja hoolduslehte ise avada/ tühistada -  https://www.haigekassa.ee/uudised/haigus-ja-hoolduslehte-saab-nuud-ise-avada-ja-tuhistada