Hea Tervis Mittetulundusühing

Hea Tervis MTÜ 

Registrikood: 80385586   

Arvelduskonto: EE041010220244916225 (SEB)
Aadress: Tallinna tn. 29, Rakvere, Lääne-Virumaa

Mittetulundusühingu eesmärgiks on korraldada üritusi hea tervise tagamiseks läbi aktiivse liikumise.
Asutatud 2015.a. PIK-i ringide tervisevõimlejad, seeniortantsijad, muusikud tegevuseks. Liikmete arv 61.
Juhatus: ühingu juht Maie Tamm (44507015228), telefon: +372 5358 5989, e-post: maie.tamm.0012@gmail.com
                                 Maret Noodla (44409225221), telefon +372 5343 8408, e-post: maretnoodla@hot.ee
                                 Heino Preinvalz (34911035216), telefon +372 5349 6790

Hea Tervise MTÜ 2019.a. tegevused:

14.02 Sõbrapäev

7.03 Näojooga
28.04 Tarvakõnd

29.05 Matk Laulasmaal ja Arvo Pärdi keskus
24.-25.05 PIK-i festival

4.10 Eakate festival

20.11 Seeniortantsude koolitus

19.12 Jõulud


Tervisevõimlejad - teisipäeviti kell 10.00 spordikeskuses juhendaja Maie Tamm;
Seeniortantsijad - reedeti kell 10.00 rahvamajas juhendaja Ene Saaber;
Muusikud - neljapäeviti kell 13.30 PIK-i kontoris  juhendaja Heino Preinvalz.