Inimõiguste valdkonna kogumik

 

Ilmunud on esimene eestikeelne inimõiguste valdkonna kogumik

 

 

Õiguskantsleri Kantselei eestvedamisel on valmis saanud raamat „Inimõigused“, mis on esimene põhjalik eestikeelne inimõiguste valdkonda käsitlev kogumik. Raamatu peatoimetaja on Õiguskantsleri Kantselei inimõiguste valdkonna juht Liiri Oja, PhD.

 

 

Teos koosneb 26 peatükist, milles käsitletakse peamisi inimõiguste teemasid: näiteks inimõiguste ajalugu, ÜRO inimõiguste kaitse süsteem, inimõiguste uurimise metodoloogia, usuvabadus, kogunemis- ja sõnavabadus, laste õigused, puuetega inimeste õigused, naistevastane vägivald, seksuaal- ja reproduktiivõigused.

 

 

Raamat on tasuta kättesaadav veebilehel www.inimõigusteraamat.ee. Samalt veebilehelt on võimalik alla laadida ka raamatu PDF-, MOBI- ja EPUB-failid.

 

 

Teose 33 autori seas on õiguskantsleri nõunikud, Eesti ülikoolide ja mitme välisülikooli teadlased, kohtunikud, advokaadid, eksperdid teistest riigiasutustest ja vabakonnast.

 

 

Tegemist on interdistsiplinaarse raamatuga, mis on mõeldud kasutamiseks nii kõrgkoolide õppe- ja teadustöös kui ka näiteks kohtutes, vabaühendustes ja ministeeriumides.

 

 

Raamatus antakse ülevaade inimõiguste kaitse teooriast ning tuuakse näiteid Eesti ja rahvusvahelisest praktikast, lisaks leiab rohkelt viiteid kõige uuemale teaduskirjandusele.

 

 

Inimõigusi käsitlev teaduskirjandus aitab mõista inimõiguste olemust ning annab ülevaate olemasolevatest riigisisestest ja rahvusvahelistest inimõiguste kaitse mehhanismidest, aidates nõnda kaasa inimõigushariduse edendamisele ja inimõiguste paremale kaitsele. Paljusid teemasid käsitletakse inimõiguste kaitse küsimustena eesti keeles esimest korda.

 

 

Lisaks raamatule leiab veebilehelt www.inimõigusteraamat.ee inimõigusteteemalise blogi, milles ilmuvad regulaarselt lühemad raamatu teemasid toetavad postitused.