Kogemusnõustaja väljaõpe

 

Tartu Rahvaülikooli koolituskeskus alustab märtsis kogemusnõustajate väljaõppega. Kogemusnõustaja toetab sarnase kogemusega inimest, näiteks kuidas tulla toime erivajadusega. Õppima saab asuda inimene, kel on oskus saada hästi hakkama, elades erivajadusega ning positiivne hoiak.

 

 

Õppe kogumaht on 190 akad.tundi. Õpe koosneb koolituspäevadest, praktikast ja praktika juhendamisest ning iseseisvast tööst. Motivatsioonikirja esitamise tähtaeg on 13.veebruar. Põhjalik teave koolituse kohta on meie kodulehel https://rahvaylikool.ee/koolitused/9245/kursus/.

 

 

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Eesti Töötukassa lehel on koolituse link https://www.tootukassa.ee/et/koolitused/kogemusnoustaja-valjaope-273416

 

 

Allpool on koolituse tutvustus.

 

 

Millised on Tartu Rahvaülikooli kogemusnõustaja väljaõppe tugevused?

  • Meie põhikoolitajad on praktiseerivad psühholoogid ja neil on täiskasvanute koolitajate kutse. Kaks koolitajat on täiskasvanute koolitajate kutsega/väljaõppega kogemusnõustajad.
  • Iga kandidaadiga tehakse individuaalne intervjuu, mis aitab hästi selgusele jõuda, kas koolitus vastab õppija ootustele, võimetele ja vajadustele.
  • Nii teoreetilises kui ka praktilises osas on rõhk praktiliste tööriistade omandamisel ja oskuste harjutamisel, mida saab kohe rakendama hakata.
  • Kuna põhikoolitajad on psühholoogid, on isikliku taastumisloo läbitöötamine ja enesereflektsiooni toetamine läbi viidud kindlas raamistikus ja turvaliselt.
  • Praktika koosneb üldjuhul vaatluspraktikast, nõustamisest juhendaja juuresolekul ning iseseisvast praktikast. Peale igat seanssi (kus on juhendaja kaasas) ja lõpus toimub refleksioon juhendajaga. Praktika juhendamine (grupis ja individuaalselt) on ettenähtust suuremas mahus.
  • Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusel on 35 aastat koolituste korraldamise kogemust. Me täidame täiskasvanute koolituse seaduses ja täienduskoolituse standardis kehtestatud nõudeid ja oleme registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.
  • Tartu Rahvaülikoolile on omistatud Euroopa täienduskoolituse kvaliteedimärk EQM.

 

 

Küsimused on väga oodatud!

 

 

Heade soovidega

 

Ingrid Leinus

Õppeosakonna juht

Tartu Rahvaülikool

+372 742 7742

ingrid@rahvaylikool.ee

www.rahvaylikool.ee
www.facebook.com/TartuRahvaylikool