Ligipääsetavuse info

 

 

Eesti Pimedate Liidu projekteerimisjuhend + joonised 

 

https://pimedateliit.ee/projekteerimisjuhend/. Lisaks siia juurde, juhendis on siltide ja viitade kõrgused, mis on mõeldud nägemispuudega inimestele. Siltide ja viitade puhul on probleemkoht selles, et ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus number 28 Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele väljatoodud sõnale „objekt“ on vaste hetkel ehituslik objekt, kuid lähiajal algab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis selle määruse rakendusaktide sisustamine ning § 3.   Nõuded ehitise avalikult kasutatavale objektile lõige (2) Avalikult kasutatava objekti kasutamiskõrgus peab vastama ratastoolis liikuja erivajadusele, olles kõrgusega 0,75–1,4 meetrit lisanduvad nõuded muus osas, sh tekstidele.

 

 

Kõiki kaasava elukeskkonna kavandmaine ja loomine 

https://www.astangu.ee/sites/default/files/media/koiki_kaasava_elukeskkonna_kavandamine_loomine.pdf

 

 

Planeerimine.ee lehel on ülevaade ka kohaliku omavalitsuse planeerimise protsessist https://planeerimine.ee/ruumiline-planeerimine/kov-planeeringud/

 

 

Ligipääsetavuse rakkerühma lõpparuanne https://www.riigikantselei.ee/ligipaasetavus 

 

 

Ligipääsetavad loodusrajad loetelu https://www.westestonia.com/wp-content/uploads/2021/11/Taku_celvedis_EEweb.pdf 

 

 

Loodusradade ligipääsetavuse kontroll-loend https://epikoda.ee/media/pages/mida-me-teeme/trukised/ec5b3096e2-1650973705/loodusradade-ligipaasetavuse-kontrollloend-est.pdf

 

 

Veel juhendeid siinhttps://epikoda.ee/mida-me-teeme/ligipaasetavus/ligipaasetavuse-tagamise-juhendid-ja-tugimaterjalid