Ühingust

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste koda tegutseb oma valdkonnas alates 1995. aastast. Koja liikmeteks on 14 erineva diagnoosiga tegelevat ühingut. Kokku liikmeid ühingute peale 620 (seisuga 16.12.2021). Koja eesmärgiks ja ülesandeks on ühingute töö koordineerimine, koolitamine, rahastuse reguleerimine, aruandluse ja raamatupidamise korraldamine, nõustamine, uute ennetavate projektide esitamine ja läbiviimine.

 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja arengukava

 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja põhikiri

 

Järgmise kolme aasta fookus (2023-2025):
Puuetega inimeste elukvaliteedi parandamine Lääne-Virumaal läbi kaasamise ja erinevatele diagnoosidele loodud ühingute digipädevuse kasvatamise.

­

Juhatuse liikmed ja kontaktid:

 

Helmi Urbalu tel: +372 5342 9043, e-mail: virukoda@virukoda.ee

Ülle Pellis tel: +372 524 2015, e-mail: ylle.pellis@mail.ee

Maiu Maasi tel +372 5800 3751, e-mail: maiu@smk.ee

Helen Kukk tel +372 533 6443, e-mail: helen.kukk90@gmail.com

Richard Remiküll tel +372 525 8798