Ühingust

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste koda tegutseb oma valdkonnas alates 1995. aastast. Koja liikmeteks on 13 erineva diagnoosiga tegelevat ühingut. Kokku liikmeid ühingute peale 641 (seisuga 1.09.2018). Koja eesmärgiks ja ülesandeks on ühigute töö koordineerimine, koolitamine, rahastuse reguleerimine, aruandluse ja raamatupidamise korraldamine, nõustamine, uute ennetavate projektide esitamine ja läbiviimine

 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja arengukava

 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja põhikiri

­