Pöördumine puuetega inimeste organisatsioonide esindajate poole

Eesti Puuetega Inimeste Fondi ja Eesti Puuetega Inimeste Koja pöördumine puuetega inimeste organisatsioonide esindajate poole

                                                                                                                                                                                                                                                  Meie: 19.03.2020. a

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. a välja eriolukorra tervel Eesti Vabariigi territooriumil seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga.
Eeltoodud põhjusel soovime Teid teavitada puuetega inimeste organisatsioonide rahastamisega seonduvast ning üldisest töökorraldusest.

1. Juhime Teie tähelepanu, et COVID-19 viiruse levikuga seoses kuuluvad paljud puuetega inimesed riskigruppi ning vajavad erilist tähelepanu.

Riskigruppi kuuluvad järgmised (puudega) inimesed:
- 65. aastased ja vanemad (sh hooldekodudes viibivad inimesed);
- tõsiste kaasuvate haigustega inimesed olenemata vanusest:
o südame-veresoonkonna haigused,
o kroonilised kopsuhaigused,
o astma,
o immuunpuudulikkus,
o diabeet,
o pahaloomuliste kasvajatega patsiendid.

2. Eriolukorra lahendamiseks moodustati valitsuskomisjon, mida juhib peaminister. Eriolukord kehtib 12. märtsist kuni 1. maini k.a., välja arvatud juhul kui Vabariigi Valitsus ei
otsusta teisiti, see võib tähendada nii varasemat lõpetamist kui ka perioodi pikendamist.

3. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rakendatakse erimeetmeid, et tõkestada koroonaviiruse levikut. Operatiivne info erimeetmete kohta on leitav internetist aadressilt:
https://www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis#meetmed. Palume puuetega inimeste organisatsioonide töö korraldamisel nendest lähtuda.

4. SA EPIFondi poolne projekti rahastus jätkub kokkulepitud moel. Eriolukorrast ja erimeetmetest põhjustatud plaanide ja tegevuste muutmist või edasilükkamist arvestame
vältimatute asjaoludena.

5. SA EPIFondil rahastuse raames planeeritud tegevused palume korraldada erimeetmeid arvestades. See tähendab: vältida rahvakogunemistega üritusi, seminare ja
töökoosolekuid. Võimalusel korraldada töö ümber kaugtööks, mis võimaldab minimeerida lähikontakte teiste inimestega.

6. Palume oma töö- või puudespetsiifikast lähtuvalt hoida tihedat sidet oma organisatsiooni sihtrühmaga, kasutades selleks telefoni ja elektroonseid sidevahendeid.
Jagada operatiivset infot toimuva kohta ning vajadusel andke infot inimeste murede kohta.

Palume jälgida aktiivselt Eesti Puuetega Inimeste Koja kodulehekülge - www.epikoda.ee, kuhu koondatakse kõik olulised valdkondlikud muudatused.

7. Palume hoida kontakti ja tunda huvi Teile teadaolevalt iseseisva toimetuleku raskustes inimeste käekäigu vastu ning vajadusel andke inforamtsioon abivajavast
inimesest edasi kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajale.

8. Nakkuse ennetamisel juhinduda Terviseameti soovitustest: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus?fbclid=IwAR1NiOU9GQHmiQVBcR_AqkJC
zqDQdkuk-y7rPzfX8jJ5WRO3ZhDewnQsG6Q

 

Lugupidamisega
Toomas Sepp Monika Haukanõmm
nõukogu esimees juhatuse esimees
SA Eesti Puuetega Inimeste Fond Eesti Puuetega Inimeste Koda