KUTSE Euroopa pimekurtide päev Haapsalus 21. oktoobril

 

Eesti Pimekurtide Tugiliit kutsub tähistama Euroopa pimekurtide päeva Haapsalu Sotsiaalmajas 21. oktoobril, Kastani 7 Apelsinitoas algusega kell 14.00.

 

 

Jagame Eesti Pimekurtide Tugiliidu pressiteadet üritusest:

 

 

Haapsalus tähistatakse Euroopa pimekurtide päeva.

 

 

22. oktoobril 2003 loodi Euroopa Pimekurtide Liit. Igal aastal tähistavad Euroopa pimekurdid seda päeva mitmesuguste ettevõtmistega, et pöörata ühiskonna tähelepanu sellele ainulaadsele puudeliigile.

 

 

21. oktoobril tähistab Eesti Pimekurtide Tugiliit Euroopa pimekurtide päeva Haapsalu Sotsiaalmajas, Kastani 7 Apelsinitoas algusega kell 14.00.

Teabepäeva teema „Mis on pimekurtus? Kohtumine pimekurtidega“.

Teabepäeval antakse ülevaade pimekurtusest ning pimekurdid jagavad oma kogemusi elus toimetulekul. Teabepäev on tasuta.

Kõik huvilised on oodatud!

 

 

Lühitutvustus:

 

Eesti Pimekurtide Tugiliit on pimekurte inimesi, pimekurtide laste vanemaid ja pimekurtide inimeste hooldajaid, eestkostjaid ning toetajaid ühendav mittetulundusühing. Tema eesmärk on kaitsta ühistegevuse läbi pimekurtide huve ja õigusi, tagada pimekurtidele võrdsed võimalused teiste kodanikega, olla koostööorgan riigi ja omavalitsusasutustega, rääkida kaasa sotsiaalpoliitikas pimekurtide ravi, sotsiaalse rehabilitatsiooni ja suhtlemisvõimaluste väljatöötamisel ja rakendamisel.

 

 

Erilist tähelepanu pöörab Pimekurtide Tugiliit varajasele sekkumisele, et ära hoida lapse isiksusemuutusi ja anda võimalus võimetekohaseks arenguks ja hariduse omandamiseks. Praeguses olukorras, kus koolid on võtnud enda kanda rehabilitatsiooniteenuse osutamise, tuleks väga tõsiselt pöörata tähelepanu pimekurtide laste õpetamise ja rehabilitatsiooni koordineerimisele. Koostöö kaudu on võimalik leida igale lapsele just temale kõige sobivam õppeasutus. Täiskasvanud pimekurtidele ja nende pereliikmetele ollakse toeks kohanemisel igapäevaelus toime tulemisel ja kommunikatsiooni arendamisel.

 

 

Lisainfo:

Raissa Keskküla

Eesti Pimekurtide Tugiliidu tegevjuht

Telefon 527 9131

e-post: info@pimekurdid.ee