Pressiteade: Vaimupuu koduleht vastab ligipääsetavuse nõuetele

Vaimupuu portaalilt - avatud on uus, ligipääsetav kodulehekülg https://vaimupuu.ee/, mis suunatud eelkõige intellektipuudega inimestele, kuid ka kõigile teistele huvilistele, kes eelistavad tarbida infot lihtsal ja müravabal kujul. Leht on ka vene keeles. Täpsemalt allpool.

***

 

Pressiteade: Vaimupuu koduleht vastab nüüd ligipääsetavuse nõuetele.

 

Täna, 3. detsembril 2020, rahvusvahelisel puuetega inimeste päeval, avalikustab Vaimupuu oma uue, paremini ligipääsetava kodulehe www.vaimupuu.ee. Nüüd saab Vaimupuu kodulehel lugeda tekste müravabalt, mustvalgelt, lihtsas keeles ja isegi vene keeles. Eesti keeles saab artikleid ka kuulata.

 

Vaimupuu on Eesti esimene ja ainuke intellektipuudega inimeste teemasid käsitlev infokanal, mis püüab kajastada olukordi võimalikult positiivses ja lahendusi pakkuvas võtmes. Vaimupuu vana koduleht oli ajale jalgu jäänud, viimastel aastatel tegutseti internetis peamiselt Facebooki lehel. Sihtgruppi arvestades oli vaja eriliselt üles ehitatud kodulehte, mida oleks lihtne lugeda ja kasutada. Ligi kolm aastat ettevalmistusi, raha taotlemisi, kogemuste omandamisi IT-lahenduse pakkujate taseme osas, pärast testimisi, koosolekuid ja arutelusid on Vaimupuu koduleht nüüd lõpuks valmis. Projekti rahastas EV Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu, projekti viis ellu Veebispetsid OÜ.

 

Ligipääsetavus erivajadusega inimestele tähendab lihtsamat ligipääsu kõigile. Uuel Vaimupuu kodulehel on võimalik muuta kirja suurust, tausta värvi ja kontrastsust, mis on olulised nii nägemispuude kui ka psüühikahäirega klientidele. Reklaamid ja otselingid rubriikidele on vaid esilehel, artikleid saab lugeda „müravabalt“. Järgitakse rahvusvahelise lihtsa keele nõudeid, artiklid on lihtsas keeles või varustatud lihtsas keeles kokkuvõttega, mis on kergesti leitav Inclusion Europe lihtsa keele logo märgi alt.

 

Eestikeelseid artikleid saab ka kuulata. Kõnesüntesaator on paigaldatud koostöös Eesti Keele Instituudiga. Lisaks nägemispuude või keskendumishäiretega inimestele lihtsustab artiklite kuulamise võimalus info tarbimist ka nende jaoks, kel lugemiseks aega napib.

 

Uuendusena on meie leht nüüd ka venekeelne, kuna vene keel on Eestis enim kasutatav võõrkeel. Uued tekstid tõlgitakse jooksvalt vene keelde, varasemaid tekste tõlgitakse vaid valikuliselt. Vaimupuu fotokonkurssidest on osa võtnud mitmed venekeelsed erivajadustega inimeste organisatsioonid, ent tihedamat infovahetust on seni takistanud keelebarjäär. Lähitulevikus on kavas leida ka sobiv venekeelne kõnesüntesaator, et ka venekeelseid artikleid kuulata saaks.

 

Rubriigid veebilehel on sarnased Vaimupuu ajakirja rubriikidele. Rubriigis „Meie inimesed“ tutvustatakse tublisid erivajadusega inimesi, „Tasub teada“ – jagatakse nõu, tutvustatakse seadusemuudatusi (nt toetuste taotlemise kord ja reeglid jne). Eriti populaarseks on saanud Vaimupuu „Kööginurk“, kus samm-sammult, fotodega illustreeritult, õpetatakse valmistama maitsvaid ja lihtsaid roogasid. Lisaks on võimalik vaadata varasemate fotokonkursside võidutöid, fotogaleriisid ja videoid olulisematest sündmustest ning lugeda pdf-versioonis vanu Vaimupuu numbreid.

 

Kodulehe tutvustamiseks viiakse läbi kampaania Facebooki keskkonnas, kus kodulehe aadressi jagajate ja kommenteerijate vahel loositakse välja auhindu. Auhinnakoti on kokku pannud Koduekstra AS. Vaimupuu meeskond ootab kõiki oma uut kodulehte testima ning tagasisidet andma, et oma kodulehte veelgi ligipääsetavamaks teha. Eesmärk on luua portaal, mille kaudu saaksid kõik inimesed tutvuda erivajadusega inimesi puudutavate teemadega.

MTÜ Vaimupuu asutati aastal 2011, aastast 2013 on see tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas. Juba mitu aastat korraldab Vaimupuu üritusi ja koolitusi intellektipuudega inimestele, millest kõige populaarsem on iga-aastane Vaimupuu fotokonkurss. Tänavu on tosina koolituse asemel toimunud üks, seegi vähendatud mahus. Tavaliselt novembris toimunud fotokonkursi võitjate autasustamine on lükatud edasi 2021. aastasse.

MTÜ Vaimupuu tegutseb sponsorite toel, meie suurim rahastaja on Sotsiaalministeerium.

 

Vaimupuu tänab oma lugejaid, toetajaid ja koostööpartnereid.

***

 

 

Пресс-релиз: Веб-сайт Ваймупуу теперь соответствует требованиям доступности.

 

Сегодня, 3 декабря 2020 года, в Международный день людей с ограниченными возможностями, Ваймупуу откроет свой новый, более доступный сайт www.vaimupuu.ee. Теперь вы можете читать тексты на сайте Ваймупуу без помех, в черно-белом варианте, простым языком и также на русском языке. К тому же вы можете послушать статьи на эстонском языке.

 

Ваймупуу – это первый и единственный в Эстонии информационный канал для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями, который пытается отражать события в позитивном и ориентированным на решения ключе. Предыдущий сайт Ваймупуу устарел, в последние годы в основном пользовались страницей на Facebook. Учитывая потребности целевой группы, возникла необходимость в специально структурированном веб-сайте, который было бы легко читать и использовать. После почти трех лет подготовки, подачи заявок на финансирование, приобретения опыта в сфере поставщиков ИТ-решений, тестирования, встреч и обсуждений веб-сайт Ваймупуу теперь, наконец, готов. Проект финансировался Министерством социальных дел Эстонской Республики через Центр услуг государственной поддержки, проект реализован специалистами «Veebispetsid OÜ».

 

Доступность для людей с особыми потребностями – это также и более легкий доступ для всех. На новом веб-сайте Ваймупуу можно изменить размер шрифта, цвет фона и контраст, что важно как для слабовидящих, так и для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Реклама и прямые ссылки есть только на первой странице, статьи же можно читать «без помех». Соблюдаются международные требования использования простого языка. Статьи написаны на простом языке или имеют резюме на простом языке, которое легко найти, кликнув на логотип простого языка Inclusion Europe.

 

Вы также можете послушать статьи на эстонском языке. Синтезатор речи установлен в сотрудничестве с Институтом эстонского языка. Помимо людей с нарушениями зрения или трудностями концентрации внимания, возможность прослушивания статей облегчает получение информации и тем, у кого нет времени на чтение.

 

В качестве нововведения наш сайт теперь доступен и на русском языке, поскольку русский язык является наиболее широко используемым иностранным языком в Эстонии. Все новые тексты будут переводиться на русский язык, предыдущие тексты переведены выборочно. Несколько русскоязычных организаций для людей с особыми потребностями участвуют в фотоконкурсе Ваймупуу, но языковой барьер препятствовал более тесному обмену информацией. В ближайшее время также планируется найти подходящий синтезатор русскоязычной речи, чтобы можно было слушать статьи и на русском языке.

 

Рубрики на сайте аналогичны рубрикам журнала Ваймупуу. Раздел «Наши люди» освещает успехи и достижения людей с особыми потребностями, «Стоит знать» - дает советы, оповещает о внесенных изменениях в законах (например, порядок и правила подачи заявления на пособие и т. д.). Особо популярным стал «Кухонный уголок» Ваймупуу, где пошагово, с фотоиллюстрациями, учат готовить вкусные и простые блюда. Кроме того, можно просмотреть работы-победители предыдущих фотоконкурсов, фотогалереи и видеоролики о важнейших событиях, а также прочитать старые выпуски журнала Ваймупуу в pdf формате.

 

Для ознакомления с веб-сайтом в среде Facebook будет проведена кампания, в которой будут разыграны призы между теми, кто поделится адресом и комментарием веб-сайта. Призовой набор будет предоставлен Koduekstra AS. Команда Ваймупуу призывает всех протестировать новый веб-сайт и предоставить отзывы, чтобы сделать свой веб-сайт еще более доступным. Наша цель – это создать портал, через который все люди смогут познакомиться с темами, касающимися людей с особыми потребностями.

 

НКО Ваймупуу было основано в 2011 году, с 2013 года входит в список объединений, имеющих льготы по подоходному налогу. Уже в течение нескольких лет Ваймупуу организует мероприятия и курсы для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями, самым популярным из которых является ежегодный фотоконкурс Ваймупуу. В этом году вместо десятка курсов провели только один, и тот в сокращенном масштабе. Награждение победителей фотоконкурса, которое обычно проходило в ноябре, перенесено на 2021 год.

 

Деятельность НКО Ваймупуу проходит при поддержке спонсоров, нашим крупнейшим спонсором является Министерство социальных дел.

 

Ваймупуу благодарит своих читателей, спонсоров и партнеров.