Riigikohtu otsus, mis puudutab puuetega inimeste õigusi

 

Riigikohus tunnistas põhiseadusevastaseks ja kehtetuks valitsuse määruse sätted, mis kohustasid nõrgenenud kuulmisega vanglaametniku teenistusest vabastama ega lubanud kuulmislangust näiteks kuuldeaparaadiga korrigeerida või vajadusel ametniku tööülesandeid muuta. Lähtudes Eesti põhiseadusest aga ka Euroopa Liidu ning rahvusvahelisest õigusest on Eesti riigil kohustus enne inimese puude tõttu töölt vabastamist otsida lahendusi, mis võimaldaksid tal tööd jätkata, kui see ei põhjusta tööandjale ebaproportsionaalselt suurt koormust.

 

 

 

 

Riigikohtu otsusel on oluline tähendus Eesti põhiseaduse ja EL-i õiguse vahekorra selgitamisel, sest vaegkuuljaid ebavõrdselt kohelnud valitsuse määruse sätted olid samal ajal vastuolus nii Eesti põhiseaduse kui ka EL-i õigusaktidega. Ringkonnakohus algatas kaebaja vallandamise kaasa toonud normide suhtes riigikohtus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse ning riigikohtu üldkogu leidis teisipäeval 15.03.2022 avaldatud otsuses, et valitsuse määruse sätted rikuvad põhiseaduses tagatud kutsevabadust ja õigust võrdsele kohtlemisele ning on vastuolus ka põhimõttega, et puuetega inimesed on riigi erilise kaitse all.

 

 

 

 

Otsuse kohta saab täpsemalt lugeda Riigikohtu kodulehel:

https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/riigikohus-tunnistas-vaegkuuljaid-ebavordselt-kohelnud-normid-pohiseadusevastaseks