Signe Riisalo: kahe aasta jooksul soovin parandada kvaliteeti lastega perede toetamisel

 

Signe Riisalo: kahe aasta jooksul soovin parandada kvaliteeti lastega perede toetamisel

 

Teisipäeval Vabariigi Valitsuses vastu võetud järgmise kahe aasta tegevusprogrammis sisalduvate sotsiaalkaitse valdkonna tegevuste eesmärk on erinevate muudatuste kaudu inimeste heaolu parandamine, sealhulgas kvaliteedi tõstmine lastega perede toetamisel.

 

Esimese asjana luuakse riiklik perelepitussüsteem, et aidata lapsevanematel lahkumineku korral teha lapse heaolust lähtuvalt kokkuleppeid lapse elukorralduses ning toetada vanemaid, et nad suudaksid erimeelsuste korral omavahel koostööd teha. Muudatusega ennetatakse perekondlike konfliktide eskaleerumist ja kurnavaid kohtuvaidlusi.

 

Lisaks ootab juba ammu lahendust erivajadustega laste tugisüsteemi reformimine, millega ühendatakse sotsiaal- ja haridusvaldkonna inforuum ja teenused, et pakkuda lastele abi tulenevalt nende terviklikest vajadustest. Sotsiaalkindlustusamet on välja töötamas laste puude raskusastme tuvastamise metoodikat, mis aitab selgitada puude raskusastme tuvastamise protsessi, muuta otsuseid läbipaistvamaks ning ühtlustada nende kvaliteeti. Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel on reformi üks eesmärke teenuste saamise õiguse lahti sidumine puude raskusastmest, et tulevikus saaks sotsiaalteenuste osutamise kaudu võimalikult varakult toetada abivajavat peret, ennetada probleemide süvenemist ning võimaliku puude raskusastme väljakujunemist lastel.

 

„Soovin ära lõpetada praeguse olukorra, kus erivajadusega lapse vanemad peavad ise olema oma lapse juhtumikorraldajad ja käima abi otsides mööda erinevaid ametkondi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja spetsialistid peavad astuma ühte jalga ning tegema omavahel koostööd selleks, et laps saaks oma vajadustele vastavat abi ning keegi ei kukuks süsteemi aukudest läbi.“

 

Ministri sõnul on vaja ka kiiremas korras lahendada keeruline olukord ning hakata sarnaselt teiste vanematega maksma surnult sündinud lapse vanematele sünnitoetust. „Muu hulgas taastame olukorra, kus laste- ja perepoliitika on tervikuna juhitud ühest ministeeriumist ehk sotsiaalministeeriumist, kuhu koondub ka kogu vajalik kompetents.“

 

Vanemaealiste toimetuleku parandamiseks soovib sotsiaalministeerium suunata teise samba reformist vabaneva raha erakorralisse pensionitõusu ning muuta keskmised pensionid tulumaksuvabaks. Vabariigi Valitsuse tegevusplaanis on kavandatud mitmeid tegevusi vanemaealiste ja erivajadustega inimeste hooldusvajaduse ennetamiseks, lähedaste hoolduskoormuse vähendamiseks ning teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks. Selleks on plaanis kaasajastada pikaajalise hoolduse korraldust ja teenuste rahastamist ning töötada välja tugipakett omastehooldajatele.

 

 Ministri sõnul vajab ka võrdsuspoliitikate valdkond tervikuna senisest suuremat toetust ja mõistmist ühiskonnas laiemalt, et saaksime jõuda mitme sammu võrra lähemale kõikide inimeste võrdsele kohtlemisele.