info töövõimetoetuse saajatele, kel kohtutäituri nõuded peal

Seoses tarkvaraarendusega on Töötukassa veebruaris väljamakstud töövõimetoetusest teinud kohtutäiturite arestimisaktide alusel kinnipidamisi suuremas ulatuses kui varem.

Selline olukord on tekkinud eelkõige nendel töövõimetoetuse saajatel, kel korraga 2 või rohkem täitemenetlust.

Need isikud saavad rohkemarestitud toetuse tagasisaamiseks teha oma kohtutäituritele avalduse mittearestitava sissetuleku vabastamiseks ja seda kolme tööpäeva jooksul (toetuse väljamaksepäev oli 05.02, avalduse esitamiseks on aega kuni 10.02 k.a.).

Loe töötukassa selgitavat infot eesti keeles
või vene keeles

Täiendava lisainfo saamiseks pöördu Eesti Töötukassa poole:
Infotelefon: 15501; 669 6513
Kui helistate meile välismaalt, siis valige palun number +372 669 6513, või Skype: tootukassa