Teadmiseks: ERR pressiteade

 

Eesti Rahvusringhääling annab teada, et kõikidele ETV ja ETV2 omasaadetele saab sellest hooajast lisada tehisintellekti poolt loodud automaatsubtiitreid.

 

Ligipääsetavuse suurendamiseks ja eelkõige vaegkuuljatele laiemate võimaluste loomiseks kuvatakse tehisintellekti poolt loodud automaatsubtiitreid sellest sügisest kõikidele eestikeelsetele ETV ja ETV2 saadetele. Automaatsubtiitrid tuginevad Tallinna Tehnikaülikoolis loodud lahendusel Kiirkirjutaja.

 

Kui teil on ettepanekuid, tagasisidet või tähelepanekuid sel teemal, siis teie tagasisidet ootab:

 

Külli Suurevälja

programmiteenistuse juhataja

+372 526 9573
PRESSITEADE
 

Kõikidele ETV ja ETV2 omasaadetele saab nüüd valida automaatsubtiitreid

Telekanalite ETV ja ETV2 kõikidele eestikeelsetele saadetele saab sellest hooajast lisada tehisintellekti poolt loodud automaatsubtiitreid.

 


Ligipääsetavuse suurendamiseks ja eelkõige vaegkuuljatele laiemate võimaluste loomiseks kuvatakse tehisintellekti poolt loodud automaatsubtiitreid sellest sügisest kõikidele eestikeelsetele ETV ja ETV2 saadetele. Automaatsubtiitrid tuginevad Tallinna Tehnikaülikoolis loodud lahendusel Kiirkirjutaja.

 


Eesti Rahvusringhääling võttis automaatsubtiitrid esmakordselt kasutusele 1. märtsil 2022. aastal. Projekti esimeses etapis sai automaatsubtiitreid valida päevakajalistele otsesaadetele. Pooleteise aasta jooksul on ERR arendanud võimekust automaatsubtiitrite ulatuslikumaks kasutamiseks ning sellest nädalast on valitavad subtiitrid toetamas kogu eestikeelset omaprogrammi, sh otsesaated (nt „Terevisioon“, „Ringvaade“, „Esimene stuudio“ jt) ja otseülekanded ning salvestatud saated (nt „OP“, „Maahommik“, „Õnne 13“ jt).

 


Vaegkuuljatele mõeldud subtiitreid saab inimene valida oma teleripuldi abil ja need on leitavad vaegkuuljatele mõeldud subtiitrivalikust. Kõikidele vaatajatele automaatsubtiitreid tavavalikuna ei esitata. Automaatsubtiitreid kuvatatakse ainult teleris, veebis ei ole neid võimalik lisada. Küll soovib ERR võimaldada tulevikus subtiitrite lisamist ka veebis.

 


Valitavaid automaatsubtiitreid kuvatakse ekraanile samaaegselt kõnega. Erinevalt tavasubtiitritest on masina poolt loodud subtiitrid inimeste poolt toimetamata ja seetõttu võib ekraanil kuvatavas tekstis esineda ebatäpsusi. Võrreldes automaatsubtiitrite esmase kasutuselevõtuga on lahendust jõuliselt edasi arendatud, selle käigus on ka vigade hulk vähenenud. Kogu eestikeelse programmi mahukuse tõttu võib automaatsubtiitrite kuvamises esineda ka tehnilisi tõrkeid, süsteemi arendused jätkuvad ERR-is pidevalt.

 


ETV ja ETV2 võõrkeelsele hankeprogrammile kuvatakse jätkuvalt toimetatud eestikeelseid tõlkesubtiitreid. Toimetatud subtiitritega jätkavad ka saated „Prillitoos“ ja „Osoon“ ning „Pealtnägija“ kordussaade laupäeviti. Nii automaat- kui ka toimetatud subtiitreid esitatakse ühes ja samas vaegkuuljatele mõeldud subtiitrivalikus, subtiitrite nägemiseks piisab ühekordsest seadistamisest.